”On hienoa nähdä, kuinka lapset ylittävät itsensä.”

Spoken word -artisti Juho Kuusi tuo itseilmaisun ja luovuuden ilosanomaa kouluihin rap-pajoilla.

Juho Kuusi on Helsingissä asuva runoilija, lavarunoilija ja kulttuurialan sekatyöläinen. Omien sanojensa mukaan Kuusi myös räppäisi enemmän, jos ehtisi. Kuusi kiersi syksyn 2020 aikana Lukukeskuksen välittämänä Tampereella pitämässä rap-työpajoja 3.–4.-luokkalaisille.

Puolentoista tunnin mittaiset työpajat toimivat sisään heittona rapin maailmaan. Työpajassa ihmeteltiin, mitä rap itseasiassa oikein onkaan. Pajaan mahtui muun muassa erilaisia riimi- ja rytmiharjoituksia, esimerkiksi aluksi lämmiteltiin yhdessä ringissä assosiaatioleikin parissa. “Huumori ja nauru olivat vahvasti läsnä yhteisessä työskentelyssä”, Kuusi toteaa. Erityisesti hassut riimit naurattivat lapsia, kuten sipuli ja ripuli tai Pipsa Possu ja pitsatossu. Lisäksi ohjelmaan kuului vapaata kirjoittamista osallistujia kiinnostavista teemoista.

Pajoissa tärkeäksi nousi kannustaminen omaan ideointiin ja itse tekemiseen. Kuusi mainitsee vahvoina teemoina myös osallisuuden, tasavertaisuuden ja kannustavuuden. “Oppiminen tapahtuu tekemisen kautta, hapuilu ja virheiden tekeminen on sallittua. Itseilmaisun pitää kuitenkin tapahtua muita loukkaamatta.”

Kuusi näkee rapin antavan erilaista tulokulmaa lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä tarjoavan monipuolisen välineen niin itseilmaisulle kuin tunteiden ja ajatusten sanallistamiselle. Rap tarjoaa myös oivan väylän leikitellä sanoilla ja kielellä kieliopista välittämättä. Lisäksi niin rytmitaju kuin yleisesti kognitiiviset taidot kehittyvät.

Kirjailijavierailut ovat lapsille vaihtelua totuttuihin rutiineihin. ”Vierailut voivat näin auttaa lapsia vapautumaan ja suuntaamaan irti kouluarkeen liittyvästä arvioinnin tunteesta”, Kuusi pohtii. Vierailuilla lapset pääsevät ilmaisemaan itseään vapaasti leikin ehdoilla.

Kuusi toimi taiteellisena neuvonantajana ja ohjaajana myös lavarunoutta lukioihin vieneessä Mun tarina -hankkeessa, jossa toteutettiin yhteensä yli 50 työpajaa ympäri Suomen. Kuusen mukaan myös vierailija saa koulukäynneistä aina paljon irti ja oppii lapsilta ja nuorilta koko ajan uutta. ”On hienoa nähdä, kuinka lapset ja nuoret ylittävät itsensä ja uskaltavat esittää omia pieniä oivalluksien pätkiä ja ajatuksiaan opetuksen välissä.” Kuusi itse aloitti myös luovan kirjoittamisen rapin parissa, mutta silloin ei ollut tarjolla työpajoja tai kursseja. “Tuntuu tärkeältä, että voi auttaa lapsia ja nuoria tiettyjen askeleiden yli, eikä joka kohdassa tarvitse kompuroida samalla lailla kuin itse.”

Innostuitko rap-pajoista? Tutustu Juhon profiiliin Lukukeskuksen vierailupalvelussa.

Lavarunous-työpajoja toteuttavat myös mm. Aura Nurmi sekä Harri Hertell.

Lue lisää Mun tarina- hankkeesta sekä tutustu lavarunous-oppituntimateriaaleihin Lukukeskuksen sivuilla.

Kirjoittaja: Roosa Berg