Rekisteriseloste

Tilaajapalvelun rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisterinpitäjä
Lukukeskus – Läscentrum ry
Villa Kivi, Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Stiina Klockars / Lukukeskus
stiina.klockars@lukukeskus.fi

Rekisterin nimi
Lukukeskuksen kirjailijapalvelun asiakas- ja jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi  Lukukeskuksen kirjailijapalvelusta tiedottaminen, viestintä ja markkinointi. Tämän markkinointiviestinnän voi halutessaan peruuttaa ottamalla yhteyttä: puh. 050 410 7988 tai poistumalla viestintälistalta uutiskirjeen “Poistu listalta” kautta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja:

Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Postinumero
• Katuosoite
• Kaupunki
• Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja (kirjailijan kuvaus)

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat rekisteröijän verkkolomakkeella antamat tiedot rekisteröinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Rekisteriin liitetään sekä palveluun itse rekisteröityvät kirjailijat, vierailuja Lukukeskuksen kautta tekevät kirjailijat sekä vierailuja rekisteröinnin kautta tilaavat asiakkaat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.