Usein kysytyt kysymykset

Yleisesti kirjailijavierailusta

Välittääkö Lukukeskus myös aikuisyleisölle kirjailijavierailuja?

Kyllä, Lukukeskus välittää vierailuja kaikille yleisöille ja erilaisiin tilanteisiin. Autamme sopivan esiintyjän löytämisessä jokaiseen tarpeeseen.

Kuinka nopealla aikataululla vierailun voi järjestää?

Pyrimme hoitamaan kaikki tilaukset mahdollisimman nopeasti, mutta kirjailijoiden aikataulut ja tilausten ruuhkat voivat vaikuttaa vastausaikoihin. Toivomme lähi- ja virtuaalivierailuissa tilausta vähintään neljä viikkoa ennen tapahtuman aikaa. Kiireellisemmät tilaukset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan.

Onko Lukukeskuksen hinnasto sitova?

Lukukeskuksen hinnasto on ohjehinnasto, jota noudatetaan yleisesti kentällä. Jokainen esiintyjä on kuitenkin vapaa määrittelemään oman esiintymishintansa.

Voiko esityksen tallentaa?

Lukukeskuksen välittämiä vierailuja ei ole lähtökohtaisesti luvallista tallentaa tai jakaa eteenpäin. Jos haluat tehdä tallenteen Lukukeskuksen välittämästä vierailusta, tästä pitää aina sopia etukäteen kirjailijan kanssa sekä informoida Lukukeskusta. Lukukeskuksen sopimus ei kata tallentamista, vaan tilaaja ja kirjailija sopivat tallennusehdoista keskenään.

Virtuaalivierailut

Mitä ovat virtuaalivierailut ja miten ne toimivat?

Lukukeskus on välittänyt jo yli viiden vuoden ajan menestyksekkäästi virtuaalivierailuja. Virtuaalivierailulla yleisö voi olla seuraamassa vierailua samassa tilassa tai etänä omista kodeistaan.

Jos virtuaalivierailulle osallistuu koululuokkia, luokat osallistuvat vierailulle kukin omasta luokkatilastaan opettajan johdolla luokan tietokoneen välityksellä. Tällöin osallistujia voi olla yhteensä 300 henkeä. Osallistujien on myös mahdollista kokoontua yhteen tilaan, esimerkiksi auditorioon. 

Jos vierailuun osallistuva yleisö on eri paikoissa, esimerkiksi omissa kodeissaan, suosittelemme, että on maksimiosallistujamäärä on 60 henkilöä. Näin varmistamme vuorovaikutuksen säilymisen ja yhteyksien toimivuuden.

Virtuaalivierailun järjestäminen on helppoa, tarvitaan vain nettiyhteys, web-kamera, tietokoneen äänentoisto ja mikrofoni sekä videotykki tai muu laite, jolla saatte kirjailijan kuvan näkymään tilassa. Voitte tehdä virtuaalivierailun millä tahansa teille tutulla ohjelmalla. Katso vinkit virtuaalivierailujen järjestämiseen.

Huomaathan, että virtuaalivierailulla tulee olla tilaajan puolesta henkilö, joka avaa vierailuyhteyden, toivottaa kirjailijan tervetulleeksi, seuraa vierailun kulkua ja päättää tilaisuuden. Jos kyseessä on vierailu koululuokalle, voi tehtävässä toimia luokan opettaja. Vierailun tilaaja tai tilaajan valitsema henkilö (esim. opettaja) lähettää kirjailijalle sähköpostitse yhteyslinkin tilaisuuteen hyvissä ajoin ennen vierailua. 

Virtuaalinen vierailu on mahdollista järjestää myös Lukukeskuksen tarjoamalla Goto-alustalla, jolloin Lukukeskuksen tuottaja lähettää linkit ja on paikalla koko vierailun ajan, mutta tästä palvelusta veloitamme erillisen tuottajan palkkion.

Voiko kirjailija näyttää virtuaalivierailun aikana videon tai esimerkiksi PPT-esityksen?

Pääsääntöisesti yleisimmillä virtuaalialustoilla on mahdollista jakaa oma ruutu ja näyttää siltä erilaista materiaalia. Kannattaa tutustua valitsemanne virtuaalialustan ominaisuuksiin etukäteen ja testata kirjailijan kanssa, että näytönjako toimii ja kirjailija osaa käyttää ominaisuutta.

Pitääkö kaikilla osallistujilla (esimerkiksi luokan oppilailla) olla oma tietokone vierailua varten?

Ei, vierailun voi heijastaa yhdestä koneesta vaikkapa valkokankaalle, jos osallistujat ovat samassa tilassa, esimerkiksi koululuokassa tai kirjastossa. Jos osallistujat ovat kukin eri paikoissa, esimerkiksi kotonaan, heidän täytyy osallistua vierailuun joko koneen, puhelimen, tabletin tai muun älylaitteen kautta, jolla pääsee verkkoon.

Jos vierailun osallistujat ovat koululuokkia, pitääkö jokaisella luokalla olla käytössään webkamera ja mikrofoni?

Jos virtuaalivierailulle osallistuu monta luokkaa, suosittelemme että yhdellä luokista on käytössään mikrofoni ja kamera. Tämän luokan kuva näkyy kirjailijalle ja luokka voi esittää kirjailijalle kysymyksiä mikrofonin kautta. Näin vierailusta syntyy mukava vuorovaikutteinen elämys, eikä kirjailijan tarvitse puhua tyhjälle ruudulle.

Jos vierailulle osallistuu monta luokkaa, kaikilla luokilla ei kannata olla kamera päällä, sillä se kuormittaa osallistujien nettiyhteyttä ja kirjailijan voi olla vaikea nähdä kaikkiin luokkiin jos videokuvia on useita.

Suosittelemme, että enintään yksi luokka esittää kysymyksiä mikrofonin kautta. Kokousmikrofoni ottaa äänen tavallisesti hieman kauempaakin, mutta mikäli käytössä on tietokoneen mikrofoni, kannattaa kysymysten esittäjien tulla luokan eteen lähelle tietokonetta. Opettaja voi myös tarvittaessa toistaa kysymyksen.

Useissa ohjelmissa on mahdollista esittää kirjailijalle kysymyksiä kirjoittamalla ne chattiin, mikä onkin kätevä tapa muille luokille olla yhteydessä kirjailijaan, etenkin jos vierailulle osallistuu useita luokkia.

Miten osallistujat saavat vierailulinkin?

Vierailun tilaaja tai hänen sopimansa yhteyshenkilö lähettää vierailun osallistumislinkin sekä yleisölle että kirjailijalle sähköpostitse. Tätä varten kannattaa kerätä osallistujien yhteystiedot hyvissä ajoin. Muistathan kertoa osallistujille, että linkki on vain ennakkoon ilmoittautunutta yleisöä varten, jotta vain etukäteen sovittu yleisö saapuu vierailulle. Jos vierailulle on tilattu Lukukeskuksen tuottaja, hän lähettää käyttämämme Go to -ohjelman linkin osallistujille ja kirjailijalle noin viikkoa ennen vierailua.

Jos vierailu toteutetaan Lukukeskuksen tuottajan kanssa Go to -ohjelmalla, voiko kukin koulu lähettää itse yhteystietonsa virtuaalivierailuun liittymistä varten?

Toivomme vierailulle osallistuvien luokkien opettajien yhteystietoja keskitetysti yhdellä viestillä ja yhden selkeän yhteyshenkilön nimeämistä vierailua varten. Jos osallistujat ovat yksityishenkilöitä (esimerkiksi kirjaston asiakkaita), lähetämme linkin tilaajalle, joka välittää linkin eteenpäin osallistujille.

Onko kirjailija virtuaalivierailussa kotonaan vai tuleeko hän paikan päälle?

Useimmiten kirjailija tekee virtuaalivierailun esimerkiksi kotoaan tai työhuoneeltaan. Kirjailijan voi myös toivoa tulevan paikan päälle, mutta tämä sovitaan aina erikseen kirjailijan kanssa. Kirjailijaan on hyvä olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen vierailua ja sopia käytössä olevasta ohjelmasta sekä vierailun yksityiskohdista.

Voiko vierailua tallentaa?

Jos tilaat kirjailijan teidän itse hallinnoimalla alustalla (esim. Teams, Zoom) tapahtuvaan vierailuun ja haluat tehdä tästä tallenteen, tai tilaat kirjailijan hallinnoimallanne alustalla striimattavaan vierailuun, josta tehdään tallenne, pitää siitä aina sopia etukäteen kirjailijan kanssa sekä informoida Lukukeskusta. Lukukeskuksen sopimus ei kata tallentamista, vaan tilaaja ja kirjailija sopivat tallennusehdoista keskenään. Lukukeskuksen Go to -alustalla toteutettavia virtuaalivierailuja ei ole mahdollista striimata tai tallentaa lainkaan.

Lue lisää virtuaalivierailuista

Koronapandemian vaikutus vierailuihin

Voiko koronapandemian aikana tilata lähivierailun?

Kyllä voi. Lukukeskus välittää jatkuvasti myös lähivierailuja. Lähivierailut toteutetaan vallitsevia turvausmääräyksiä noudattaen. Tilaaja vastaa käytännön järjestelyistä ja asianmukaisten turvallisuusohjeiden noudattamisesta – autamme mielellämme jos jokin lähivierailussa mietityttää. Ajankohtaisen tiedon koronapandemiasta ja toimintaohjeita löydät THL:n sivuilta.

Mitä minun tulee ottaa huomioon lähivierailua järjestäessä koronaa ajatellen?

Toivomme, että kirjailijan saapuessa paikalle on huomioitu asianmukaiset turvavälit ja kysytty etukäteen kirjailijalta hänen toiveitaan maskin käytön suhteen. Myös liikkumisesta olisi hyvä olla etukäteen yhteydessä – onko tarpeen käyttää julkisia kulkuvälineitä, vai hoituisiko saapuminen muutoin? Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä.

Muuttuuko vierailun hinta, jos lähivierailu muutetaan virtuaalivierailuksi?

Lähivierailun muuttuessa virtuaalivierailuksi, noudatamme virtuaalivierailun hinnastoa. Katso hinnat täältä.

 

 

Etkö löydä vastausta kysymykseesi tai kaipaat muuta apua? Ota yhteyttä Lukukeskukseen: Ohjelmapäällikkö Ulla Arkoma, ulla.arkoma(at)lukukeskus.fi, 050 413 4232