Usein kysytyt kysymykset

Yleisiä kysymyksiä kirjailijavierailuista

Välittääkö Lukukeskus kirjailijavierailuja myös aikuisyleisölle?

Kyllä, Lukukeskus välittää vierailuja kaikille yleisöille ja erilaisiin tilanteisiin.

Kuinka nopealla aikataululla vierailun voi järjestää?

Toivomme lähi- ja virtuaalivierailuissa tilausta vähintään neljä viikkoa ennen tapahtuman aikaa. Kiireellisemmät tilaukset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan.

Onko Lukukeskuksen hinnasto sitova?

Lukukeskuksen hinnasto on ohjehinnasto, jota noudatetaan yleisesti kentällä. Jokainen esiintyjä on kuitenkin vapaa määrittelemään oman esiintymishintansa.

Voiko esityksen tallentaa?

Esityksen tallentaminen ei sisälly Lukukeskuksen sopimusehtoihin. Kirjailija ja tilaaja voivat sopia mahdollisesta tallentamisesta ja sen ehdoista ja kustannuksista erillisellä yhteisellä sopimuksella.

Myös virtuaalivierailujen ja striimien tallentamisesta pitää aina sopia etukäteen kirjailijan kanssa.

Kysymyksiä kirjailijavierailujen striimauksesta

Mikä on striimattu kirjailijavierailu?

Striimaus on kirjailijavierailun suoratoisto muualla olevalle yleisölle vierailun tilaajan toimesta. Striimattavalla vierailulla paikalla on liveyleisöä ja muu yleisö katselee striimausta toisaalla. Striimausta voisi verrata esimerkiksi livenä lähetettävään televisio-ohjelmaan, jossa on mukana liveyleisö. Striimaus ei ole sama asia kuin tallenne, eikä striimausta saa tallentaa ilman lupaa.

Striimauksesta tulee aina sopia etukäteen vierailutilauksen yhteydessä. Lukukeskus neuvottelee striimauksesta tilaajan ja kirjailijan kanssa. Striimattuun kirjailijavierailuun sovelletaan Lukukeskuksen kirjailijavierailusopimuksen lisäksi sopimusliitettä striimauksesta. Striimaus on erillinen lisäpalvelu, josta maksetaan kirjailijalle erikseen vähintään Lukukeskuksen suositushinnaston mukainen palkkio.

Kirjailija voi kuitenkin aina vapaasti itse määritellä palkkiopyyntönsä striimauksesta samoin kuin tavallisesta vierailustakin. Palkkiopyyntö voi vaihdella tilaisuuden yksityiskohdista ja kirjailijasta riippuen.

Mitä tarvitaan hyvän striimin järjestämiseen?

Kirjailijavierailun järjestäjällä tulee olla striimaamista varten vakaa nettiyhteys, asianmukaiset laitteet ja osaava henkilökunta. Striimin laadusta ja teknisestä toteutuksesta vastaa vierailun tilaaja. Tilaajalla on oikeudellinen vastuu siitä, ettei striimaus loukkaa kenenkään kolmannen henkilön oikeuksia.

Minkä ikäisille suosittelette striimattua kirjailijavierailua?

Lukukeskus suosittelee kaikenlaisille yleisöille ensisijaisesti vuorovaikutteista kirjailijavierailua, joka on tutkitusti innostava ja tehokas keino lukemisen edistämiseen. Erityisesti päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille on suurin hyöty kirjailijavierailusta, jossa lapset tapaavat lähivierailulla elävän kirjailijan ja voivat esittää hänelle kysymyksiä. Näin vierailusta muodostuu aidosti koko ryhmän yhteinen elämys ja aito kohtaaminen kirjailijan kanssa.

Pitääkö striimauksen tallentamisesta sopia? 

Kyllä, vierailun tallentamiseen tarvitaan aina kirjailijan erillinen lupa ja siitä on sovittava kirjailijan kanssa etukäteen mieluiten kirjallisella sopimuksella. Tallenteet eivät kuulu Lukukeskuksen sopimusten piiriin.  

Jos tallenne tehdään, tulee sopia ainakin seuraavista asioista:  

  • Palkkio tallenteesta 
  • Kuinka pitkään ja miten tilaaja voi käyttää tallennetta ennen sen poistamista 
  • Mihin vierailu tallennetaan ja missä muodossa 
  • Kenelle sitä saa näyttää 
  • Saako tallennetta editoida esimerkiksi leikkaamalla joitakin kohtia pois 
  • Tilaajan vastuusta tallenteen laadusta 
  • Tilaajan vastuusta tallenteen poistamisesta sopimuksen päätyttyä 

Vierailun tilaaja vastaa sovittujen asioiden pitävyydestä.

Kysymyksiä virtuaalivierailuista

Mikä on virtuaalivierailu?

Virtuaalivierailulla kirjailija esiintyy yleisölle etäyhteyden päästä. Virtuaalivierailun yleisö voi olla seuraamassa vierailua samassa tilassa tai etänä omissa kodeissaan.

Jos virtuaalivierailulle osallistuu koululuokkia, luokat osallistuvat vierailulle kukin omasta luokkatilastaan opettajan johdolla luokan tietokoneen ja videotykin välityksellä. Osallistujien on myös mahdollista kokoontua yhteen tilaan, esimerkiksi auditorioon.  Tällöin osallistujia voi olla yhteensä 300 henkeä.

Jos vierailun yleisö osallistuu omissa kodeissaan omilta laitteiltaan, suosittelemme maksimiosallistujamääräksi 60 henkilöä. Näin varmistamme vuorovaikutuksen säilymisen ja yhteyksien toimivuuden.

Huomaathan, että jos virtuaalivierailulle osallistuu kaksi tai useampi ryhmää erillisillä etäyhteyksillä TAI jos virtuaalivierailun yleisö osallistuu omista kodeistaan käsin, vierailun hintaan sovelletaan Lukukeskuksen striimaushinnastoa.

Millä alustalla virtuaalivierailut järjestetään?

Voitte tehdä virtuaalivierailun millä tahansa teille tutulla ohjelmalla.

Jos vierailun osallistujat ovat koululuokkia, pitääkö jokaisella luokalla olla käytössään webkamera ja mikrofoni?

Jos virtuaalivierailulle osallistuu monta luokkaa, suosittelemme että yhdellä luokista on käytössään mikrofoni ja kamera. Tämän luokan kuva näkyy kirjailijalle ja luokka voi esittää kirjailijalle kysymyksiä mikrofonin kautta. Näin vierailusta syntyy mukava vuorovaikutteinen elämys, eikä kirjailijan tarvitse puhua tyhjälle ruudulle.

Jos vierailulle osallistuu monta luokkaa, kaikilla luokilla ei kannata olla kamera päällä, sillä se kuormittaa osallistujien nettiyhteyttä ja kirjailijan voi olla vaikea nähdä kaikkiin luokkiin jos videokuvia on useita.

Useissa ohjelmissa on mahdollista esittää kirjailijalle kysymyksiä kirjoittamalla ne chattiin, mikä onkin kätevä tapa muille luokille olla yhteydessä kirjailijaan, etenkin jos vierailulle osallistuu useita luokkia.

Miten osallistujat saavat vierailulinkin?

Vierailun tilaaja tai hänen sopimansa yhteyshenkilö lähettää vierailun osallistumislinkin sekä yleisölle että kirjailijalle sähköpostitse.

Muistathan kertoa osallistujille, että linkki on vain ennakkoon ilmoittautunutta yleisöä varten, jotta vain etukäteen sovittu yleisö saapuu vierailulle.

 

Lue lisää virtuaalivierailuista.

Katso vinkit virtuaalivierailujen järjestämiseen.

 

Etkö löydä vastausta kysymykseesi tai kaipaat muuta apua? Ota yhteyttä: kirjailijavierailupalvelu(at)lukukeskus.fi