Ofta ställda frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga eller om du behöver hjälp med något annat – tveka inte att ta kontakt: Kulturproducent Barbro Enckell Grimm, tfn 050 411 8001, barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi

Coronaepidemins effekt

Kan vi boka ett fysiskt författarbesök under Covid 19-epidemin?
Ja, det kan ni. Läscentrum förmedlar också fysiska författarframträdanden. Författarbesöken ska uppfylla rådande rekommendationer, arrangören ansvarar för de praktiska arrangemangen och för att evenemanget är tryggt – vi svarar gärna på frågor. Aktuell information om coronapandemin och rekommendationerna finns att läsa på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Vad borde vi som arrangör tänka på när ordnar ett författarbesök under coronatider?
Vi önskar att publik och arrangörer håller säkerhetsavstånd när författaren kommer till framträdandet. I dagsläget är det ännu viktigare än annars att vara i kontakt med författaren innan besöket: Fråga hen om önskemål om ansiktsmask. Kanske ni kan erbjuda ett annat sätt att komma till biblioteket eller skolan än allmänna fortskaffningsmedel? Vi svarar gärna på frågor om olika färdmedel och kostnader.

Hur ändras priset om fysiskt besök görs virtuellt?
Vi rekommenderar att priset hålls som tidigare överenskommet om kontraktet är skrivet.

Virtuella författarbesök

Vad är ett virtuellt författarbesök och hur görs de?
Läscentrum har redan i fem år förmedlat virtuella författarbesök. Ett virtuellt författarbesök kan göras så att publiken sitter på samma ställe, tillsammans, eller i sina respektive hem. Om publiken är spridd på olika adresser är maxantalet deltagare 60 personer. Då kan vi garantera att förbindelsen fungerar.
Virtuella författarbesök kan också göras så att publiken är till exempel i några olika klassrum – då är maxantalet deltagare 300 personer.
För ett virtuellt författarbesök behövs en stabil nätförbindelse, en webbkamera och datorns högtalare och mikrofon. Läscentrums tekniska producent är med under hela besöket och bistår vid behov.

Vilken plattform använder man vid ett virtuellt författarbesök?
Vi använder Go To.

Vi brukar använda Teams / Zoom, kan vi ordna ett författarbesök med Teams / Zoom?
Jo, beställaren kan också använda sin egen plattform. Då är Läscentrums producent inte med och testar besöket, och närvarar inte heller när det pågår.

På vilket sätt skiljer sig Go To från till exempel Teams?
Go to meeting fungerar på samma sätt som andra plattformer för videomöten. Du kommer in till besöksrummet genom att klicka på en länk Läscentrum skickar till dig. GoTo passar bra vid vituella författarbesök.

Kan författaren dela en video eller en power point under ett virtuellt besök?
Ja, det kan hen. Hen kan dela sin egen ruta och visa olika slags material på den. Mottagaren kan också dela material – men då är det bra att komma överens med författaren om det på förhand.

Måste alla deltagare (t.ex. elever) ha egen dator för att kunna se författarbesöket?
Nej, det behöver ni inte. Man kan rikta bilden från en dator till en duk om alla deltagare är i samma utrymme. Om ni sitter i olika rum, bör ni ha olika datorer, telefoner eller tabletter som ni kommer ut på nätet med.

Vår skolas datorer har inte högtalare, hur gör vi då?
Ni kan koppla externa högtalare till datorn. Vi testar ljudet i god tid innan så att vi ser hur vi kan lösa eventuella problem före författarbesöket.

Hur får alla deltagare länkar till författarbesöket om vi spridda i våra hem?
Läscentrums producent skickar instruktioner och länkar till alla som är med – därför behöver vi epostadresser till alla deltagare. Vi testar med åtminstone en deltagarrepresentant och författaren innan.

Kan olika skolgrupper själva skicka sina kontaktuppgifter skilt till Läscentrum?
Vi önskar att ni skickar alla kontaktuppgifter i ett och samma meddelande till oss, med en kontaktperson.

Är författaren hemma under ett virtuellt besök eller kommer han hit på plats?
Författaren är oftast hemma eller i sitt arbetsrum men hen kan också komma till er om så önskas och det passar hen.

Kan vi spara framträdandet?
Det är inte möjligt att spara de virtuella författarbesök som gör med Läscentrums GoTo-tjänst. Om du vill boka ett virtuellt författarbesök med annan plattform som du själv administrerar (till exempel Teams, Zoom), spara och streama framträdandet bör du alltid komma överens om detta med författaren på förhand samt informera Läscentrum. De kontrakt som görs med Läscentrum täcker inte sparande – utan detta bör göras upp skilt mellan beställare och författare.

Allmänt om författarbesök

Förmedlar Läscentrum författarbesök till vuxenpublik?
Jo, det gör vi. Vi förmedlar författarbesök för olika sorters och åldrars publik, för olika slags evenemang. Vi hjälper er gärna att hitta en lämplig gäst.

Med hur snabb tidtabell kan man få ett författarbesök?
Vi strävar till att behandla alla bokningar så fort som möjligt, men författarnas tidtabeller och rusning i beställningsflödet kan påverka hur snabbt vi kan svara på förfrågningarna.
Vi önskar att man gör bokningar för fysiska besök med ungefär en månads varsel och virtuella besök tre veckor innan önskat datum.
Vi besvarar brådskande förfrågningar i mån av möjlighet.

Är Läscentrums arvodestabell bindande?
Våra arvodestabeller är riktgivande som i allmänhet följs på fältet. Alla som uppträder är fria att begära vad hen önskar.

Kan vi spara framträdandet?
De författarbesök Läscentrum förmedlar får ni inte spara eller sprida. Om du vill spara och streama framträdandet bör du alltid komma överens om detta med författaren på förhand samt informera Läscentrum. De kontrakt som görs med Läscentrum täcker inte sparande – utan detta bör göras upp skilt mellan beställare och författare.