Ofta ställda frågor

Allmänt om författarbesök

Förmedlar Läscentrum författarbesök till vuxenpublik?

Jo, det gör vi. Vi förmedlar författarbesök för olika sorters och åldrars publik, för olika slags evenemang.

Med hur snabb tidtabell kan man få ett författarbesök?

Vi önskar att man gör bokningar med ungefär en månads varsel innan önskat datum. Vi besvarar brådskande förfrågningar i mån av möjlighet.

Är Läscentrums arvodestabell bindande?

Våra arvodestabeller är riktgivande och följs i allmänhet på fältet. Alla som uppträder är fria att begära vad hen önskar.

Kan vi spara framträdandet?

Ni får inte spara eller dela de författarbesök Läscentrum förmedlar. De kontrakt som görs med Läscentrum täcker inte sparande – utan detta bör göras upp skilt mellan beställare och författare.

Om du vill spara framträdandet bör du alltid komma överens om detta med författaren på förhand samt informera Läscentrum.

Strömning

Vad är ett strömmat författarbesök?

Det är fråga om att förmedla ett författarframträdande till en publik som är på annan adress. Initiativet till strömningen  kommer från arrangören. Det finns en närvarande publik på plats, och en publik som följer sändningen på annat plats. Man kan jämföra strömningen med ett direktsänt tv-program med publik i studion. Man kan också göra strömmade författarbesök utan publik på plats. En del författare vill uppträda enbart för närvarande publik, då besöket blir mer interaktivt.

Man bör alltid ha författarens tillstånd för strömmade författarbesök, och man bör komma överens om det på förhand. Man får inte banda in strömmade författarbesök utan tillstånd av författaren. Läscentrum förhandlar om strömningen med författaren och arrangören. Det görs ett tillägg till kontraktet för strömningen. Strömningen är en tilläggstjänst och författaren får minst det arvode Läscentrum rekommenderar. Författaren kan ha egna anspråk för strömningen, liksom för vanliga författarbesök. Arvodesanspråken kan växla beroende på författare och tillfälle.

Vad behövs för en bra strömning?

Arrangören bör ha en stabil nätförbindelse, behövlig utrustning och kunnig personal. Arrangören ansvarar för kvaliteten och utförandet. Arrangören har det juridiska ansvaret för att strömningen inte kränker tredje parts rättigheter.

För vilken ålders publik rekommenderar ni strömmade författarbesök?

Läscentrum rekommenderar i första hand interaktiva besök för alla åldrar. Forskning visar att de främjar läsning på ett effektivt sätt. Särskilt barn i daghem och lågstadier drar störst nytta och mest glädje av författarbeök där de får träffa en levande författare och ställa frågor till hen. Då blir besöket en gemensam upplevelse och ett levande möte med författaren.

Vad är en inspelning?

Man kan göra en inbandning av en strömning, som man kan se senare. Om man gör en inbandning, sparar arrangören författarframträdandet. Inspelningen kan ses under överenskommen tid, senare. Man bör alltid ha författarens tillstånd för att göra inbandningar.

Bör man komma överens om att banda in strömningar?

Ja, man bör alltid komma överens med författare och arrangörer om inspelningar på förhand, helst skriftligt. Inspelningar ingår inte i kontrakt Läscentrum gör upp.

Om man gör en inspelning bör man åtminstone komma överens om följande saker:

  • Arvode för inspelningen
  • Var besöket sparas och i vilken form.
  • För vem den visas.
  • Får man editera inspelningen, så att man till exempel klipper bort en del avsnitt?
  • Arrangörens ansvar för för inspelningskvaliteten.
  • Arrangörens ansvar att avlägsna inspelningen efter att kontraktet gått ut.

Arrangören ansvarar för att hålla fast vid det man kommit överens om.

 

Virtuella författarbesök

Vad är ett virtuellt författarbesök?

Ett virtuellt författarbesök kan göras så att publiken sitter på samma ställe, tillsammans, eller i sina respektive hem. Om publiken är spridd på olika adresser är maxantalet deltagare 60 personer. Då kan vi garantera att förbindelsen fungerar.

Virtuella författarbesök kan också göras så att publiken är till exempel i några olika klassrum – då är maxantalet deltagare 300 personer.

För ett virtuellt författarbesök behövs en stabil nätförbindelse, en webbkamera och datorns högtalare och mikrofon. Läscentrums tekniska producent är med under hela besöket och bistår vid behov.

Observera att om två eller flera grupper deltar i det virtuella besöket ELLER om publiken deltar i det virtuella besöket från sina egna hem, kommer priset för besöket att omfattas av Läscentrums streamingtaxa.

Vilken plattform använder man vid ett virtuellt författarbesök?

Beställaren kan använda sin egen plattform, till exempel Teams eller Zoom.

Om deltagarna är skolklasser, måste varje klass ha en webbkamera och mikrofon?

Om flera klasser deltar i det virtuella besöket rekommenderar vi att en av klasserna har mikrofon och kamera. Bilden av denna klass kommer att visas för författaren och klassen kan ställa frågor till författaren via mikrofonen. Det gör besöket till en interaktiv upplevelse och författaren behöver inte tala till en tom skärm.

Om många klasser deltar ska ni inte ha kamera och mikrofon på i alla klassrum. Skriv frågorna från parallellklasserna i chatten.

Hur får alla deltagare länkar till författarbesöket om vi spridda i våra hem?

Beställaren skickar länken till besöket till både allmänheten och författaren via e-post. Kom ihåg att länken endast får användas av förhandsanmäld publik.

 

Om du inte hittar svaret på din fråga, kontakta oss: Kulturproducent Barbro Enckell Grimm, barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi