Ofta ställda frågor

Allmänt om författarbesök

Förmedlar Läscentrum författarbesök till vuxenpublik?

Jo, det gör vi. Vi förmedlar författarbesök för olika sorters och åldrars publik, för olika slags evenemang.

Med hur snabb tidtabell kan man få ett författarbesök?

Vi önskar att man gör bokningar med ungefär en månads varsel innan önskat datum. Vi besvarar brådskande förfrågningar i mån av möjlighet.

Är Läscentrums arvodestabell bindande?

Våra arvodestabeller är riktgivande och följs i allmänhet på fältet. Alla som uppträder är fria att begära vad hen önskar.

Kan vi spara framträdandet?

Ni får inte spara eller dela de författarbesök Läscentrum förmedlar. De kontrakt som görs med Läscentrum täcker inte sparande – utan detta bör göras upp skilt mellan beställare och författare.

Om du vill spara och streama framträdandet bör du alltid komma överens om detta med författaren på förhand samt informera Läscentrum.

Det är inte möjligt att spara de virtuella författarbesök som gör med Läscentrums GoTo-tjänst. Om du vill boka ett virtuellt författarbesök med annan plattform som du själv administrerar (till exempel Teams, Zoom), spara och streama framträdandet bör du alltid komma överens om detta med författaren på förhand samt informera Läscentrum.

 

Virtuella författarbesök

Vad är ett virtuellt författarbesök?

Ett virtuellt författarbesök kan göras så att publiken sitter på samma ställe, tillsammans, eller i sina respektive hem. Om publiken är spridd på olika adresser är maxantalet deltagare 60 personer. Då kan vi garantera att förbindelsen fungerar.

Virtuella författarbesök kan också göras så att publiken är till exempel i några olika klassrum – då är maxantalet deltagare 300 personer.

För ett virtuellt författarbesök behövs en stabil nätförbindelse, en webbkamera och datorns högtalare och mikrofon. Läscentrums tekniska producent är med under hela besöket och bistår vid behov.

Vilken plattform använder man vid ett virtuellt författarbesök?

Beställaren kan använda sin egen plattform, till exempel Teams eller Zoom. På virtuella författarbesök med Läscentrums producent använder vi GoTo.

Om deltagarna är skolklasser, måste varje klass ha en webbkamera och mikrofon?

Om flera klasser deltar i det virtuella besöket rekommenderar vi att en av klasserna har mikrofon och kamera. Bilden av denna klass kommer att visas för författaren och klassen kan ställa frågor till författaren via mikrofonen. Det gör besöket till en interaktiv upplevelse och författaren behöver inte tala till en tom skärm.

Om många klasser deltar ska ni inte ha kamera och mikrofon på i alla klassrum. Skriv frågorna från parallellklasserna i chatten.

Hur får alla deltagare länkar till författarbesöket om vi spridda i våra hem?

Om besöket har förmedlats av Läscentrum skickar vi en besökslänk till deltagarna och författaren ca en vecka före besöket.

Tala om för publiken att länken endast får användas av förhandsanmäld publik.

 

Om du inte hittar svaret på din fråga, kontakta oss: Kulturproducent Barbro Enckell Grimm, barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi