Läscentrum erbjuder arbetstillfällen till författare

Författarbesök förmedlade av Läscentrum är en uppskattad service. Det är ett smidigt sätt att skaffa sig uppdrag, träffa läsare och göra sitt arbete mer känt. Kom med!

Olika instanser, mest skolor och bibliotek, bokar besök med proffs på det litterära fältet via oss. Läscentrum sköter arvodesförhandlingar, gör upp kontrakt och handhar penningtrafiken. När vi får in en bokning tar vi kontakt med författaren och kommer överens om detaljer kring framträdandet. Författaren kan ha nytta av Läscentrum också i de fall förfrågan kommit direkt till hen, till exempel från utlandet.

Vår bokningstjänst omfattar redan mer än 1000 proffs på det litterära fältet och antalet bokningar är ca 1800 per år. Enligt en enkät vi lät göra ansåg mer än 80 % av författarna att vår service är god eller utmärkt.

Villkor för att ansluta sig:

1. Målet för Läscentrums bokningstjänst är att öka läsivern och läsglädjen, att arbeta för litteraturen och sysselsätta upphovsmän.

2. Läscentrum tar in proffs som publicerat sig på etablerat förlag i vår bokningstjänst.

3. Du bör ha publicerat ett litterärt verk de senaste fem åren. På grund det stora intresset kan vi tyvärr inte ta med författare som publicerat sig på eget förlag.

4. Du finns tillgänglig, svarar på förfrågningar från Läscentrum och uppdaterar dina uppgifter i bokningstjänsten.

5. Läscentrums tjänst förmedlar framträdanden. Om du vill ha fler förfrågningar lönar det sig att själv marknadsföra dina tjänster.

Anslut dig till Läscentrums bokningstjänst:

Du kan ansluta dig till bokningstjänsten med det här formuläret.

 

Uppdatera dina uppgifter i tjänsten:

Vi vill gärna underlätta för beställare att hitta en lämplig gäst. Därför önskar vi att informationen i bokningstjänsten är aktuell. Du kan uppdatera dina uppgifter på formuläret.

För mindre ändringar kan du vara i direktkontakt med Läscentrum: kirjailijat@lukukeskus.fi

Vi uppdaterar informationen i den aktuella bokningstjänsten en gång i månaden. De nya uppgifterna syns således inte genast.

Praktisk info till författarna

Arvoden

Arvodet betalas efter besöket senast tre veckor efter mottagandet av faktureringsblanketten.

Se våra arvodestabeller

Författare kan också ha egna arvodeskrav.

Faktureringsblankett och reseräkning

När du gjort ett författarbesök via Läscentrum ska du fylla i faktureringsblanketten för författare (finns på Läscentrums webbplats). Du ska fylla i uppgifterna som finns på blanketten i länken också fast du inte gjort någon resa i samband med besöket. Ett villkor för att Läscentrum ska kunna betala arvode till dig är att du skickat in dina betalningsuppgifter och kvitton för eventuella resor och övernattningar. Vi betalar i fösta han resor med allmänna fortskaffningsmedel. Du bör komma överens om resor med egen bil, taxi eller flyg på förhand.

För mer information om avgifter och fakturering, se Ofta ställda frågor.

Virtuella besök

Läscentrum förmedlar också virtuella författarbesök. Då gör författaren besöket från sitt hem, arbetsrum eller där hen just då råkar befinna sig. Virtuella författarbesök förutsätter inte mer än en fungerande nätförbindelse, dator, webbkamera och mikrofon (finns inbyggt i de flesta datorer).

Bekanta dig med tips för virtuella författarbesök.

De vanligaste frågorna

Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågor från författare här: Ofta ställda frågor.

Här hittar du personalens kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter.