Till författare


Till dig som är proffs på det litterära fältet, men inte finns med i Läscentrums bokningstjänst:

Läscentrums bokningstjänst är en utmärkt möjlighet att presentera sig och få uppdrag. Bekanta dig med vår bokningstjänst. I bokningstjänsten kan institutioner och privata beställare bjuda in författare för uppträdanden och evenemang. När bokningen kommit fram till Läscentrum, tar vi kontakt med författaren för att komma överens om detaljer. Alla kontrakt görs upp individuellt. Det är beställaren som avgör vilken författare de vill bjuda in. Läscentrum förmedlar mer än 1000 uppträdanden runtom i Finland.

Läscentrums bokningstjänst tar in författare som hör till Finlands Svenska Författareförening, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands Ungdomsförfattare, Finlands Dramatiker och Manusförfattare eller Finlands facklitterära författare, samt debutanter som kommit ut på ett etablerat förlag. På grund av det stora utbudet kan vi inte ta med författare som publicerat sina verk på eget förlag.

Du kan ansluta dig till bokningstjänsten genom att fylla i dina uppgifter:

Anslut dig till bokningstjänsten

Till författare som redan finns i Läscentrums bokningstjänst:

Läscentrum vill göra det lättare att boka författaruppträdanden, och underlätta för beställaren att hitta en lämplig författare. Därför önskar vi att författarna uppdaterar sina uppgifter.

Du kan uppdatera dina uppgifter på den här blanketten. För mindre ändringar kan du vara i kontakt med Läscentrum: lukukeskus@lukukeskus.fi eller elisa.gronholm@lukukeskus.fi.
Författaren fyller i blanketten och Läscentrum för in uppdateringarna i bokningstjänsten. Ge svaren i den form du vill att de ska vara i din författarpresentation.

Vi önskar att författarna skickar ett foto av god kvalitet i samband med presentationen.

Mer info om arvoden och utbetalningar får du från Läscentrum lukukeskus@lukukeskus.fi, 050 4107988.

Vi betalar ut arvoden den 15 och den sista varje månad, efter uppträdandet.
Du kan läsa om arvodena i vår arvodestabell.

Reseräkningar
Skicka kvitto via mail till sini.lindberg@lukukeskus.fi. Vi behöver verifikat enbart om du betalat resor med taxi eller flyg, eller hotellrum. Du kan skicka kvitto i original eller en kopia.

Om du inte använder internet kan du skicka dina personuppgifter, bankkontonummer, och en reseräkning där du uppger när resan började och när den tog slut, samt vad biljetterna kostade. Vi behöver kvitton eller biljetter bara om du betalat för övernattning, taxi- eller flygresor.

Om du har frågor gällande fakturering kan du vända dig till Elisa Grönholm: elisa.gronholm@lukukeskus.fi.

Mer info om uppträdanden

Författare kan också uppträda virtuellt via Läscentrum. Vid ett virtuellt författarbesök uppträder författaren från sitt arbetsrum, eller från det ställe i världen där han eller hon är. Det enda som behövs är en fungerande nätförbindelse, en webbkamera och mikrofon.

Se en video från ett författaruppträdande (på finska)

Vi gjorde en enkät bland de författare som finns med i Läscentrums databas sommaren 2015. Av responsen framkommer det att författarna tycker det är till deras förmån att samarbeta med Läscentrum. Författarna behöver inte förhandla om arvoden och utbetalningen av arvoden sker smidigt. Bekanta dig med svaren