Läscentrum erbjuder arbetstillfällen till författare – kom med!

Författarbesök förmedlade av Läscentrum är en uppskattad service. Det är ett smidigt sätt att skaffa sig uppdrag, träffa läsare och göra sitt arbete mer känt. Vår bokningstjänst omfattar redan mer än 1000 proffs på det litterära fältet och antalet bokningar är ca 1800 per år. Enligt en enkät vi lät göra ansåg mer än 80 % av författarna att vår service är god eller utmärkt.

Läscentrum förmedlar både fysiska och virtuella besök. Våra fysiska besök följer rådande restriktioner. Alla beställare ansvarar för att författarbesöken är trygga. Aktuella direktiv hittar du på THL:s sidor.

Vi förmedlar också virtuella framträdanden, de är lätta att förverkliga. Läs mer om virtuella författarframträdanden.

Om du har frågor om coronaläget eller om du vill försäkra dig om att beställaren kommer att följa restriktionerna kan du kontakta Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi

Olika instanser, mest skolor och bibliotek, bokar besök med proffs på det litterära fältet via oss. Läscentrum sköter arvodesförhandlingar, gör upp kontrakt och handhar penningtrafiken. När vi får in en bokning tar vi kontakt med författaren och kommer överens om detaljer kring framträdandet. Författaren kan ha nytta av Läscentrum också i de fall förfrågan kommit direkt till hen, till exempel från utlandet.

Ofta ställda frågor

 

1) Anslut dig till Läscentrums bokningstjänst:

Du kan ansluta dig till bokningstjänsten med den här blanketten.

Vi tar emot alla proffs på det litterära området som fått ett eller flera verk publicerade. Tyvärr kan vi inte ta emot alla dem som ger ut böcker på eget förlag.

2) Om du redan är med i bokningstjänsten:

Vi vill gärna underlätta för beställare att hitta en lämplig gäst. Därför önskar vi att informationen i bokningstjänsten är aktuell. Du kan uppdatera dina uppgifter på blanketten. Författaren fyller i blanketten och vi på Läscentrum för in infon. Besvara frågorna i den form du vill att de ska ha i bokningstjänsten. Vi önskar att författaren skickar oss ett foto av god kvalitet som vi kan lägga in i bokningstjänsten. För mindre ändringar kan du vara i direktkontakt med Läscentrum: elisa.gronholm@lukukeskus.fi, 0503319051.

Praktisk info till författarna

Nedan hittar du info om arvoden. Om du inte hittar det du vill ha svar på kan du kontakta: lukukeskus@lukukeskus.fi

Arvoden

Arvoden betalas ut den 15 eller den sista varje månad, efter framträdandet. Den 28 februari 2019 har vi övergått till nätutbetalningar och verifikatet över betalningarna hittar du i din nätbank, utdragsdistributören är Maventa.

Se våra arvodestabeller

Författare kan också ha egna arvodeskrav.

Arvodesblankett och reseräkning

När du har hållit ett författarframträdande du gjort kontrakt med via Läscentrum kan du begära rese-ersättning med faktureringsblanketten. Samma blankett ska användas oberoende av om du gjort en resa eller inte – vi behöver kontouppgifter och aktuellt skattekort för att kunna betala ut ditt arvode.

Mer information om arvodesutbetalningar, fakturor och reseräkningar får du av Läscentrum: maija.nyback@lukukeskus.fi, 050 4107988.

Virtuella besök!

Läscentrum förmedlar också virtuella författarbesök. Då gör författaren besöket från sitt hem, arbetsrum eller där hen just då råkar befinna sig. Virtuella författarbesök förutsätter inte mer än en fungerande nätförbindelse, dator, webbkamera och mikrofon (finns inbyggt i de flesta datorer). Om du är villig att göra virtuella författarbesök men det inte finns angivet i bokningstjänsten eller om du vill veta mer om virtuella besök kan du kontakta: lukukeskus@lukukeskus.fi

Bekanta dig med tips för virtuella författarbesök

“Varje framträdande är unikt och har alltid gett mig en känsla av att det var värt besväret, det här var givande.”