Virtuella besök

I undantagstider är det en fördel att kunna få en författare besök virtuellt, när skolan inte kan ta emot besökare utifrån.

Härkmeri skola i Kristinestad summerar Malin Klingenbergs virtuella besök så här:

“Det var så trevligt att träffa författaren till böcker som eleverna känner till! Vi i klassen kunde diskutera med Malin om skrivande och eleverna blev också inspirerade till att skriva själva!”

Mosebacke skola i Närpes:

”Vi tyckte också att det virtuella alternativet fungerade bra. Malin är bra på att klara situationen även virtuellt. Detta var ett mycket bra alternativ till fysiskt besök.”

Man kan utforma virtuella författarbesök på många olika sätt, det kan göras som ett framträdande där författaren berättar om sitt arbete och sina böcker och publiken ställer frågor i slutet – antingen muntligt eller i chatten – men det kan också utformas som en verkstad där författaren-illustratören tillsammans med publiken hittar på gestalter och berättelse. I Läscentrums tjänst kan man dela skärm mellan den som framträder och publik.

En skolklass kan också intervjua en författare, och man kan ha författare och intervjuare som samtalar från olika ställen.

Braheskolan i Åbo tyckte ”att Malin Klingenbergs virtuella författarbesök gick bra. Även i klasser där eleverna visste att Malin inte såg dem svarade de flitigt med armrörelser. Lite spännande var det nog för eleverna som visste att det syntes till Malin. Det var roligt att Malin visade upp sina böcker, många kände igen böcker de läst. Tekniskt sätt tycker vi också att det fungerade bra. Systemet var användarvänligt och lätt även för vikarier att använda.”

Det går naturligtvis också bra att ordna virtuella besök för vuxenpublik, till exempel från bibliotek eller arbetarinstitut. Läscentrums producenter är tillgängliga för virtuella framträdanden vardagar fram till kl. 17.

Kontakta gärna Läscentrum för mera information och förslag, Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi, tfn 050 411 8001