Virtuella besök

Läscentrum ordnar författarbesök till hela Finland och världen. Även om författaren är långt borta är det möjligt att träffa hen genom ett virtuellt besök.

Man kan utforma virtuella författarbesök på många olika sätt, det kan göras som ett framträdande där författaren berättar om sitt arbete och sina böcker och publiken ställer frågor i slutet – antingen muntligt eller i chatten – men det kan också utformas som en verkstad där författaren-illustratören tillsammans med publiken hittar på gestalter och berättelse.

En skolklass kan också intervjua en författare, och man kan ha författare och intervjuare som samtalar från olika ställen.

Det går naturligtvis också bra att ordna virtuella besök för vuxenpublik, till exempel från bibliotek eller arbetarinstitut.

Arvoden

Läscentrums arvoden är riktgivande för såväl beställare som författare. Det slutgiltiga priset beror på den som uppträder, gruppstorlek, antal framträdanden och andra omständigheter.

Arvoden för virtuella besök.

 

Kontakta Läscentrum för mera information och förslag: Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi