Registeringsformulär till Läscentrums bokningstjänst

Använd det här formuläret för att ansluta dig till Läscentrums bokningstjänst. Läscentrum tar in proffs som publicerat sig på etablerat förlag i vår bokningstjänst. Anslutningsvillkor

Du kan också uppdatera dina uppgifter med det här formuläret. Svara på frågorna i den form du vill att de stå i tjänstens presentation.

Vi uppdaterar informationen i den aktuella bokningstjänsten en gång i månaden. De nya uppgifterna syns således inte genast.

Registreringsformulär


   

  exempelbild

  Exempel på en förhandsvisning av en profil.

  Foto*

  Foto: Försäkra dig om att det finns ett aktuellt foto av god kvalitet i bokningstjänsten. Författarna och
  illustratörerna syns framför allt med sin bild i sökningar och lyft. Därför förutsätter närvaro i bokningstjänsten
  en bild. Många beställare använder också presentationerna med bild när de marknadsför sina besök i sina egna
  kanaler. Be, om möjligt, om ett foto i tryckkvalitet och tillstånd att använda den, av ditt förlag.

  Max filstorlek 15 Mt, helst jpg-format i hög kvalitet.


  Mallikuva

  Exempel på en profilbild. Observera att bilden är vertikal

  Jag ger mitt tillstånd att spara uppgifterna.

  Uppgifterna sparas enbart för att upprätthålla bokningstjänsten, de överlåts inte till tredje part. Meddelanden
  som skickats hänför sig till bokningstjänsten och hur den upprätthålls ur författarsynvinkel. Vi skickar inte
  reklam- eller marknadsföringsmeddelanden. Vi kommer att överlämna författares e-postadress och telefonnummer till beställare för kontakt när avtalet för besöket har undertecknats. Bokningstjänstens registerutdrag:
  registerutdrag  Notera! Det kan ta lång tid att skicka formuläret, tryck inte på knappen igen medan sändningen pågår