Registeringsformulär till Läscentrums författarbesöktjänst

Använd det här formuläret för att ansluta dig till Läscentrums författarbesöktjänsten. Du kan också uppdatera dina uppgifter med det här formuläret.

Fyll i de obligatoriska fälten. Svara på frågorna i den form du vill att de stå i tjänstens presentationer.

För att bokningstjänsten ska fungera är det viktigt att presentationerna är aktuella. För att tjänsten ska vara visuellt lockande, aktuell och motsvara beställarnas behov, ber vi dig skicka en uppdaterad presentation med en aktuell bild.

Vi uppdaterar informationen i den aktuella besökstjänsten en gång i månaden. De nya uppgifterna syns således inte genast.

Vi överlämnar aldrig personuppgifter gällande bokningstjänsten för författarbesök till tredje part utan en motiverad anledning. Vi överlämnar författarens / föreläsarens e-post och telefonnummer till beställaren för kontaktande, när kontraktet om författarbesök är uppgjort.

Registreringsformulär


   

  exempelbild

  Exempel på en förhandsvisning av en profil.

  Foto*

  Foto: Försäkra dig om att det finns ett aktuellt foto av god kvalitet i bokningstjänsten. Författarna och
  illustratörerna syns framför allt med sin bild i sökningar och lyft. Därför förutsätter närvaro i bokningstjänsten
  en bild. Många beställare använder också presentationerna med bild när de marknadsför sina besök i sina egna
  kanaler. Be, om möjligt, om ett foto i tryckkvalitet och tillstånd att använda den, av ditt förlag.

  Max filstorlek 15 Mt, helst jpg-format i hög kvalitet.


  Mallikuva

  Exempel på en profilbild. Observera att bilden är vertikal

  Jag ger mitt tillstånd att spara uppgifterna.

  Uppgifterna sparas enbart för att upprätthålla bokningstjänsten, de överlåts inte till tredje part. Meddelanden
  som skickats hänför sig till bokningstjänsten och hur den upprätthålls ur författarsynvinkel. Vi skickar inte
  reklam- eller marknadsföringsmeddelanden. Vi kommer att överlämna författares e-postadress och telefonnummer till beställare för kontakt när avtalet för besöket har undertecknats. Bokningstjänstens registerutdrag:
  registerutdrag  Notera! Det kan ta lång tid att skicka formuläret, tryck inte på knappen igen medan sändningen pågår