Ofta ställda frågor

Frågor som författare ofta ställer om författarbesök Läscentrum förmedlar och om att ansluta sig till bokningstjänsten. I slutet på texten hittar du frågor om strömning och om arvoden och fakturering.

Hur kan jag ansluta mig till Läscentrums bokningstjänst?

Du kan gå med i bokningstjänsten genom att fylla i dina uppgifter i anslutningsblanketten. Du kan också kontakta Läscentrum, barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi, så skickar vi en blankett till dig där du fyller i dina kontaktuppgifter och annan viktig information vi behöver för att kunna lägga upp din profil på bokningstjänsten.

Författare som har publicerat sig på ett etablerat förlag kan gå med i bokningstjänsten. Vi kan tyvärr inte ta med författare som gett ut sina böcker på eget förlag.

Vad förutsätts det av en författare som gått med i bokningstjänsten?

Bokningstjänsten finns för att sammanföra författargäster med arrangörer. Olika instanser så som skolor och bibliotek bokar författare för framträdanden. När bokningen droppar in, tar Läscentrum kontakt med författaren för att fråga om hen kan ställa upp. Författare som finns i bokningstjänsten förutsätts ställa upp fast vi gör upp om dem från fall till fall. Författaren kan också meddela om tidsperioder då hen inte är tillgänglig för framträdanden.

Hur ofta erbjuds besök?

Läscentrum kan inte lova att författaren får förfrågningar, de är beroende av beställarens önskemål. I allmänhet förmedlar Läscentrum ca 1800 framträdanden årligen, till olika delar av Finland. Vi har ca 1000 proffs på det litterära fältet i vår bokningstjänst.

Hur snabbt når förfrågan författaren?

Läscentrum strävar efter att förfrågan når författaren så fort som möjligt, oftast samma dag den kommer till bokningstjänsten. Författare kan meddela Läscentrum om perioder då hen inte ställer upp. Vi kommer alltid överens om besöken från fall till fall.

Vad är virtuella författarbesök?

Virtuella författarbesök är en tjänst Läscentrum tillhandahåller. Författaren uppträder på distans från sin egen dator via internet. Innehållet i framträdandet motsvarar till stora delar ett livebesök, men kan skräddarsys enligt publik och situation. Ett virtuellt författarbesök förutsätter att författaren har nätförbindelse, en kamera och mikrofon (till exempel inbyggda i datorn).

Vilken relation har Läscentrum till Finlands svenska författareföreningen?

Finlands svenska författareföreningen är en av Läscentrums medlemsorganisationer, och är representerat i Läscentrums styrelse. Finlands svenska författareförening samarbetar, men Läscentrum är inte författarnas intressebevakare på samma sätt som Författareföreningen.

Kan jag länka till Läscentrum från min egen webbplats?

Du kan gärna länka till Läscentrum från din egen webbplats. Du kan också ta fram ditt eget författarkort i bokningstjänsten och använda det på till exempel sociala medier. Då kan arrangörer boka dig direkt.

Vad kan jag göra för att arrangörer ska boka mig?

Försäkra dig om att din profil är aktuell, att där är en porträttbild av god kvalitet, gärna vertikal och att din presentationstext tydligt säger vad du har att erbjuda när du kommer på besök. Läscentrum har inte möjlighet att lyfta fram alla författare enskilt, men vi marknadsför och informerar om vår tjänst regelbundet. Vi följer också författare på sociala medier.

Frågor om strömning

Vad är ett strömmat författarbesök?

Det är fråga om att förmedla ett författarframträdande till en publik som är på annan plats än författaren. Initiativet till strömningen  kommer från arrangören. Det finns en närvarande publik på plats, och en publik som följer sändningen på annan adress. Man kan jämföra strömningen med en direktsändning av ett tv-program med publik i studion. Man kan också göra strömmade författarbesök utan publik på plats. En del författare vill uppträda enbart för närvarande publik, då besöket blir mer interaktivt.

Man bör alltid ha författarens tillstånd för strömmade författarbesök, och man bör komma överens om det på förhand. 

Kvaliteten på strömningen

Ett strömmat författarbesök är en livesändning, den kan inte redigeras eller ändras i efterhand.

Det är alltid arrangören som ansvarar för tekniken och kvaliteten på strömningen. Det är på arrangörens ansvar att se till att den person som gör strömningen har den utrustning och det tekniska kunnande som behövs för en högklassig strömning. Man kan inte förbättra kvaliteten efteråt.

Gör man ett skilt kontrakt för strömningen eller ingår det i kontraktet för författarbesöket?

Man kan komma överens om strömningen i samband med kontraktet för författarbesöket som ni gör upp med Läscentrum. Då tillämpas kontraktet för författarbesök med ett tillägg för strömningar. Strömningen är en tilläggstjänst som ger författaren ett skilt arvode.

Läscentrum förhandlar om strömningen som en del av författarbesöket.

Vad är en inspelning?

Strömningen kan också sparas så att man kan se den senare. Om man gör en inspelning av författarbesöket, bandar arrangören in författarframträdandet eller strömningen, som kan ses i efterhand under en bestämd tid. Man bör alltid ha författarens tillstånd för inbandningar.

Inbandningar ingår inte i de kontrakt Läscentrum gör upp. Om man gör en inbandning av ett författarbesök eller en strömning, bör författaren och arrangören komma överens om arvodet och villkoren för inbandningen. I avtalet bör man skriva in under vilken tid inbandningen kan ses, och plattformen där den visas, samt arvodet författaren får för inbandningen.

Om man gör en inspelning bör man åtminstone komma överens om följande saker:

  • Arvode för inspelningen
  • Var besöket sparas och i vilken form.
  • För vem den visas.
  • Får man editera inspelningen, så att man till exempel klipper bort en del avsnitt?
  • Arrangörens ansvar för för inspelningskvaliteten.
  • Arrangörens ansvar att avlägsna inspelningen efter att kontraktet gått ut.

Arrangören ansvarar för att hålla fast vid det man kommit överens om.

Frågor om fakturering och arvoden

Är Läscentrums arvodestabeller bindande?

Läscentrum har en tabell med arvodesrekommendationer som du ser här. Läscentrum främjar författarnas utkomst med arvodesrekommendationerna.

När betalas arvodena ut?

Vi betalar ur arvoden efter besöket, den 15 och den sista varje månad.

Kan Läscentrum fakturera också för annat litterärt arbete?

Läscentrums målsättning är att främja läsning. Ett sätt att göra det är författarbesök. Läscentrum främjar också författarnas sysselsättning och utkomst genom besöksarvoden. Läscentrum har inte resurser att betjäna författare med faktureringstjänst.

Kan jag fakturera med egen firma?

Författarbesök betalas med föreläsningsarvoden och verkstäder som arbetsersättning då du fyller i en faktureringslänk. Om du har ett företag som finns upptaget i förskottsskatteregistret, kan du fakturera Läscentrum med en räkning och då behöver du inte fylla i faktureringslänken.

Av räkningen bör det framgå fakturanummer, datum, tidpunkten för besöket och momsställe. Om besöket omfattar resor och dagtraktamente, ska du fakturera dem med samma räkning, på egen rad.

Författarbesök sorterar ofta under momslagens 45 paragraf, då du kan fakturera utan moms (då är det bra om det syns på fakturan, till exempel ”0 % i moms med stöd av momsl. 45 paragraf). Du kan också rådfråga din egen bokförare. Om du är tvungen att fakturera med moms, bör du ta i beaktande att de kontrakt Läscentrum gör upp anger en klumpsumma, så momsen bör vara inbegripen i arvodet och inte läggas till.

 

Läscentrums faktureringsadress och anvisningar (pdf)

Hittade du inte svar på din fråga? I frågor som gäller utbetalningar, fakturering och reseräkningar, ta kontakt med Maija Nybäck, maija.nyback(at)lukukeskus.fi, 050 4107988.