Arvoden

Läscentrums arvoden är riktgivande för såväl beställare som författare. Det slutgiltiga priset beror på den som uppträder, gruppstorlek, antal framträdanden och andra omständigheter.

De författarbesök Läscentrum förmedlar får ni inte spara eller sprida. De kontrakt som görs med Läscentrum täcker inte sparande – utan detta bör göras upp skilt mellan beställare och författare.

Om ni har frågor angående arvodena, vänligen kontakta Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi

Författarbesök och verkstäder på daghem och i skolor

Från 275 € + Läscentrums serviceavgift 60 €Forskning har visat att författarbesök gynnar barns och ungas läsintresse. Under besöket berättar författaren om sitt arbete och sina böcker och samtalar med publiken. Många författare och illustratörer håller gärna verkstäder. Här kan du se arvodestabell för skolbesök.

Författarframträdanden och verkstäder för vuxenpublik

Från 275 € + Läscentrums serviceavgift 60 €Författaren är en inspirerande gäst som kan väcka tankar hos publiken vid olika slags tillfällen och evenemang. Under framträdandet berättar författaren om sitt arbete och sina böcker. Beställaren och författaren kan utforma innehållet för framträdandet tillsammans. Författare kan hålla verkstäder också för vuxenpublik. Välj bland 1000 proffs på det litterära fältet. Här kan du se arvodestabell för framträdanden.

Virtuella framträdanden

Från 240 € + Läscentrums serviceavgift 60 €Läscentrum har under flera år erbjudit virtuella författarframträdanden, framträdandena är interaktiva och oberoende av geografiska avstånd. Bokningstjänsten erbjuder författare för barn, ungdomar och vuxenpublik. Läs mer om virtuella författarframträdanden och kolla arvoden.

Sakkunnigföreläsningar, festtal, läsecirklar, paneldiskussioner, konferenciersuppdrag

Sakkunnigföreläsningar från 385 €
Paneldiskussioner från 150 €Läscentrum förmedlar proffs inom hela det litterära fältet som talare för olika slags evenemang och tillfällen till arbetsplatser, privata tillställningar, läsecirklar, paneldiskussioner och kulturevent. Arvodet bestäms utgående från hur lång tid tillfället räcker och dess karaktär. En serviceavgift på 60 € plus resekostnader och dagtraktamente läggs till priset. Be om ett erbjudande: barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi