Arvoden

Läscentrums arvoden är riktgivande för såväl beställare som författare. Det slutgiltiga priset beror på den som uppträder, gruppstorlek, antal framträdanden och andra omständigheter.

Författarbesök och verkstäder på daghem och i skolor

Från 250 e + Läscentrums serviceavgift 60 e

Forskning har visat att författarbesök gynnar barns och ungas läsintresse. Under besöket berättar författaren om sitt arbete och sina böcker och samtalar med publiken. Många författare och illustratörer håller gärna verkstäder. Här kan du se arvodestabell för skolbesök.

Författarframträdanden och verkstäder för vuxenpublik

Från 250 e + Läscentrums serviceavgift 60 e

Författaren är en inspirerande gäst som kan väcka tankar hos publiken vid olika slags tillfällen och evenemang. Under framträdandet berättar författaren om sitt arbete och sina böcker. Beställaren och författaren kan utforma innehållet för framträdandet tillsammans. Författare kan hålla verkstäder också för vuxenpublik. Välj bland 1000 proffs på det litterära fältet. Här kan du se arvodestabell för framträdanden.

Virtuella framträdanden

Från 200 e + Läscentrums serviceavgift 75e

Läscentrum har under flera år erbjudit virtuella författarframträdanden, framträdandena är interaktiva och oberoende av geografiska avstånd. Bokningstjänsten erbjuder författare för barn, ungdomar och vuxenpublik. Läs mer om virtuella författarframträdanden. 
Se mer arvoden för virtuella författarframträdanden

Sakkunnigföreläsningar, festtal, läsecirklar, paneldiskussioner, konferenciersuppdrag

Läscentrum förmedlar proffs inom hela det litterära fältet som talare för olika slags evenemang och tillfällen till arbetsplatser, privata tillställningar, läsecirklar, paneldiskussioner och kulturevent. Arvodet bestäms utgående från hur lång tid tillfället räcker och dess karaktär. Be gärna om offert!