Arvoden

Läscentrums arvoden är riktgivande för såväl beställare som författare. Det slutgiltiga priset beror på den som uppträder, gruppstorlek, antal framträdanden och andra omständigheter. Till arvodet fogas Läscentrums serviceavgift, eventuella resekostnader, övernattning och dagtraktamente.

De författarbesök Läscentrum förmedlar får ni inte spara eller sprida. De kontrakt som görs med Läscentrum täcker inte sparande – utan detta bör göras upp skilt mellan beställare och författare.

Om ni har frågor angående arvodena, vänligen kontakta Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm(at)lukukeskus.fi

Författarbesök och verkstäder på daghem och i skolor

Från 275 € + Läscentrums serviceavgift 70 €Forskning har visat att författarbesök gynnar barns och ungas läsintresse. Under besöket berättar författaren om sitt arbete och sina böcker och samtalar med publiken. Många författare och illustratörer håller gärna verkstäder. Här kan du se arvodestabell för skolbesök.

Om besöket streamas till flera grupper eller skolor kommer författararvodet (från 275 euro) att höjas med 50 % (från och med 6.9.2023).

Författarframträdanden och verkstäder för vuxenpublik

Från 275 € + Läscentrums serviceavgift 70 €Författaren är en inspirerande gäst som kan väcka tankar hos publiken vid olika slags tillfällen och evenemang. Under framträdandet berättar författaren om sitt arbete och sina böcker. Beställaren och författaren kan utforma innehållet för framträdandet tillsammans. Författare kan hålla verkstäder också för vuxenpublik. Välj bland 1000 proffs på det litterära fältet. Här kan du se arvodestabell för framträdanden.

Om besöket streamas kommer författararvodet (från 275 euro) att höjas med 50 % (från och med 6.9.2023).

Virtuella framträdanden

Från 240 € + Läscentrums serviceavgift 70 €Läscentrum har under flera år erbjudit virtuella författarframträdanden, framträdandena är interaktiva och oberoende av geografiska avstånd. Bokningstjänsten erbjuder författare för barn, ungdomar och vuxenpublik. Läs mer om virtuella författarframträdanden och kolla arvoden.

Om mer än en grupp deltar i ett virtuellt besök kommer författarens arvode (från 240 €) att höjas med 50% (från 6.9.2023)

Andra framträdanden

Föreläsningar från 385 €
Intervjuare och paneldiskussioner från 150 €Önskar du en gäst till ett privat evenemang, en läsecirkel, ett sakkunnigbesök eller paneldiskussion? Läscentrum förmedlar proffs på det litterära fältet till olika platser och tillfällen. Priset beror på gästen, framträdandets längd och karaktär. Till arvodet fogas Läscentrums serviceavgift, eventuella resekostnader, övernattning och dagtraktamente.