Tips till författare inför virtuella besök

Virtuella författarbesök är en upplevelse, en händelse där författarna möter sina läsare, tack för att du är med!

För att författarbesöket ska löpa så smidigt som möjligt har vi samlat några tips för ett lyckat möte.

1. Välj en bra plats för framträdandet

Fundera i förväg ut en bra plats för framträdandet. Sitt så att du inte är i motljus och så att kameran är på lämplig höjd (inte för lågt).

Hurdan bakgrund vill du ha? Det kan vara roligt om publiken kan se en del av författarens vardag, kanske du kan visa dem ditt arbetsrum, eller en bokhylla? Under besöket kan du visa föremål som är viktiga för dig i ditt arbete.

2. Planera ett manus

Varje författare får gärna stöpa sitt besök enligt egen modell. Det är bra att dela in besöket i olika delar. Hur länge ska du berätta om dina böcker? Hur lång tid lönar det sig att reservera för att tala om författarens arbete? Vill du läsa högt (läs inte högt ur böcker som eleverna redan läst)? Och vill du att publiken ställer sina frågor i slutet eller får de avbryta dig? Du kan visa bokomslag och illustrationer för kameran.

Du kan dela ruta med publiken i Go to Meeting. Vill du att texten som du läser högt syns i rutan, eller bilder eller andra dokument som är relevanta för boken och dess tillkomst. Kom ihåg att reservera tid för frågor. Den tekniska producenten kan också hålla reda på tiden och förvarna dig och publiken så att ni inte måste sluta mitt i.

Kom ihåg att vara i kontakt med Läscentrum om dina önskemål och ställa frågor om teknik i god tid.

3. Låt publiken prata

Särskilt en yngre publik har lättare att koncentrera sig om de får säga något själva, till exempel ställa frågor till författaren. Du kan uppmuntra eleverna att skriva i chatten eller räcka upp handen, så får läraren ge ordet till dem. Du kan också ställa frågor som eleverna kan svara ”ja” eller ”nej” till genom att räcka upp handen, stiga upp eller motsvarande enkla gester.

Det är bra att komma överens hur du vill ha frågorna, ska publiken ställa dem i slutet eller får de avbryta? Säg till om du vill att Läscentrums tekniska producent läser frågorna högt ur chatten.

4. Testa innan ditt första virtuella besök

Det är bra om du kan testa det virtuella programmet Go to Meeting några dagar innan besöket, så du ser att ljudet och bilden säkert fungerar. Läscentrums tekniska producent tar kontakt med dig för ett test några dagar före besöket. Ett test tar ca 10 minuter.

5. Reservera tid före besöket

Läscentrums tekniska producent är anträffbar 10 minuter före framträdandet på besöksdagen. Hen hjälper dig om det uppstår problem.

Stäng av alla andra program och flikar på din dator, då fungerar nätet bäst, öppna Go to Meeting i god tid. Du kan för säkerhets skull starta om datorn.

6. Se in i kameran

Ett virtuellt författarbesök är en upplevelse för publiken, författaren kommer in i samma rum. Se åtminstone ibland in i kameran, så får ni ögonkontakt med publiken. Producenten tar hand om publikens mikrofoner och kameror under besöket. Du kan ta ställning till om du hellre ser flera åhörare eller talar till kameran utan publik.

7. Ge respons

All respons är viktig för oss, vi vill utveckla vår virtuella service och därför hör vi gärna vad du tycker. Här kan du skicka respons.