Tips till författare inför virtuella författarbesök

Virtuella författarbesök är en upplevelse då författaren möter läsarna! Fint att du är med! För att författarbesöket ska vara så smidigt som möjligt har vi sammanställt några tips för ett lyckat möte.

1. Välj en bra plats

Fundera på förhand ut en lämplig plats för framträdandet. Se att ljuset från fönstret inte bländar och att kameran är på bra höjd. Vad har du för bakgrund? Det är bra om publiken får en inblick i författarens vardag, du kan till exempel presentera ditt arbetsrum eller en bokhylla.

2. Planera ett manus

Det är viktigt att författarna kan lägga upp sitt framträdande så som det passar hen bäst. Det är ändå bra att planera upplägget innan och dela in framträdandet i olika scener. Hur länge vill du tala om dina böcker och din produktion? Hur lång tid ska du reservera för att berätta om författararbetet? För publikens frågor? Att ställa frågor är ett sätt att ge framställningen rytm.

Det är bra att hålla i minnet att speciellt barn kan ha svårt att koncentrera sig på andras muntliga framställning för en längre tid. Det här kan göra en virtuell framställning mer levande:

  • högläsning
  • att visa omslag och bilder
  • foton och korta videon
  • att visa arbetsrummet eller miljön där du arbetar

I de flesta program är det lätt att dela ruta med publiken. Om du vill kan du kanske visa texten du läser i rutan, eller har du något annat du kan visa från bokens tillblivelse?

3. Låt publiken komma till tals

Det är viktigt att med jämna mellanrum aktivera publiken och föra en dialog med den, så att framträdandet inte blir för tungt. Särskilt en ung publik orkar koncentrera sig bättre om den ibland får ställa frågor till författaren om hens arbete och böcker. Ta i förväg reda på vilka möjligheter programmet ger för interaktion. Du kan uppmana eleverna att skriva i chatten eller räcka upp handen, så att läraren kan ge ordet. Fundera redan i förväg om du vill ha frågorna muntligt eller i chatten.

Det kan fungera bra med mellanfrågor som man kan besvara genom att räcka upp handen eller med att skiva ”ja” eller ”nej” i chatten. Det här fungerar också om publiken är stor.

Kom gärna redan i början av framträdandet överens om hur du vill att publiken deltar, vill du ha frågorna först i slutet eller längs med? Säg till arrangören om du vill att hen läser upp frågorna ur chatten.

4. Ta det virtuella i beaktande

Det kan ta lite längre tid för publiken att besvara frågor när man möts digitalt: läraren kan behöva tid för att organisera frågorna, att öppna chatten och mikrofonen. Håll gärna paus så alla hinner med. Ställ inte frågorna för tätt och snabbt.

5. Testa före ditt första virtuella besök

Det lönar sig att testa förbindelsen och programmet före det första framträdandet för att se att allt fungerar som det ska. Arrangören tar kontakt med dig för ett test.

6. Reservera tid före framträdandet

Stäng andra program och sidor på din dator, då fungerar förbindelsen bäst. Öppna mötet i tid. Du kan för säkerhets skull starta om din dator.

7. Tänk på hur du använder kameran

Ett virtuellt besök är en upplevelse där författaren kommer nära sin publik. Se in i kameran, så får du ögonkontakt med publiken.

8. Ge respons

All respons och alla kommentarer om besöket är välkomna och viktiga för oss. Vi vill gärna utveckla verksamheten och därför är författarnas erfarenheter guld värda.  Här kan du skicka respons.