Författarbesök och verkstäder på daghem och i skolor

Författarbesök och verkstäder på daghem och i skolor

Prislistan fr.o.m. 1.1.2024

Små grupper (max. 60 elever)

Ett framträdande (45 min. lektion 275 €
Två framträdanden med samma författare 550 €
Tre framträdanden med samma författare på samma dag -15% 701,25 €
Fyra framträdanden med samma författare på samma dag -15% 935 €

Obs! Vi rekommenderar max. 3 framträdanden / dag

Stora grupper (> 60 elever)

Ett framträdande (45 min. lektion) 385 €
Två framträdanden med samma författare 770 €
Tre framträdanden med samma författare på samma dag -15% 981,75 €
Fyra framträdanden med samma författare på samma dag -15% 1309 €

Obs! Vi rekommenderar max. 3 framträdanden / dag

Verkstäder

En 2 x 45 min verkstad  330 €
Två 2 x 45 min verkstäder 660 €
Tre 2 x 45 min verkstäder på samma dag -15% 841,50 €

Strömning

Om besöket streamas kommer författararvodet (från 275 euro) att höjas med 50 % (från och med 6.9.2023).

Läscentrums serviceavgift

ett-två framträdanden 70 €
tre framträdanden eller fler under en dag 80 €
två dagar 90 €
tre dagar 100 €
fyra dagar 120 €
fem dagar 130 €

Serviceavgiften omfattar att Läscentrum förhandlar med beställaren och författaren och gör upp ett kontrakt. Läscentrum fakturerar beställaren för besöket med en räkning. Räkningen omfattar också eventuella rese- och övernattningskostnader samt dagpeng.

Annuleringsskydd

Om framträdandet annulleras av orsaker som är oberoende av författaren senare än två veckor innan det planerade framträdandet, får författaren halva arvodet. Beställaren faktureras också på övriga kostnader, ss resekostnader och serviceavgift.

Vi rekommenderar att man köper avbokningsskydd för samtliga biljetter.

Om framträdandet annulleras pga force majeur -skäl (t.ex. om författaren insjuknar), strävar Läscentrum efter att flytta framträdandet till en annan tidpunkt eller vidtalar en ersättande gäst.