Författarbesök och verkstäder på daghem och i skolor

Författarbesök och verkstäder på daghem och i skolor

Små grupper (max. 60 elever)

Ett framträdande (45 min. lektion) 275 €
Två framträdanden med samma författare385 €
Tre framträdanden med samma författare 495 €heldag
Fyra framträdanden med samma författare 605 €

Stora grupper (> 60 elever)

Ett framträdande (45 min. lektion) 385 €
Två framträdanden med samma författare 550 € 

Tre framträdanden med samma författare 715 €= heldag 

Obs! Vi rekommenderar max. 3 framträdanden / dag

Verkstäder

verkstad (2 x 45 minuter) 330 €
verkstäder (4 x 45 minutersamma dag495 €
verkstäder (6 x 45 minuter) 660 €

Turnépris

Från 1262 €   

Turnéprisen gäller för uppträdanden under fler än två dagar (tre framträdanden per dag under tre dagar). Det slutgiltiga priset beror på den som uppträder, gruppstorlek, antal framträdanden och andra omständigheter. 

Läscentrums serviceavgift

  •  ett-tvåframträdanden60 €
  •  heldag (tre framträdanden eller fler under en dag) 70 €
  •  två dagar 80 €
  •  tre dagar 90 €
  •  fyra dagar 110 €
  •  fem dagar120 € 

Läscentrum uppbär ett tillägg på 20 € om vi bokar resor och / eller övernattning. 

Serviceavgiften omfattar att Läscentrum förhandlar med beställaren och författaren och gör upp ett kontrakt. Läscentrum fakturerar beställaren för besöket med en räkning. Räkningen omfattar också eventuella rese- och övernattningskostnader samt dagpeng. 

Om framträdandet annulleras av orsaker som är oberoende av författaren senare än två veckor innan det planerade framträdandet, får författaren halva arvodet. Beställaren faktureras också  övriga kostnader, ss resekostnader och serviceavgift. 

Om framträdandet annulleras pga force majeur -skäl (t.ex. om författaren insjuknar), strävar Läscentrum efter att flytta framträdandet till en annan tidpunkt eller vidtalar en ersättande gäst.