Författarframträdanden och verkstäder för vuxenpublik

Författarframträdanden

Ett författarbesök (ca 1 timmet.ex. 45 min + diskussion och frågor) 275 €
Två framträdanden med samma författare under en dag (2 x ca en timmet.ex. 45 min. + diskussion och frågor) 440 € 

Högläsning av egna texter, 165 € (max. 30 min) 

Verkstäder

Du kan göra en fri textsökning på Läscentrums bokningstjänst eller höra av dig till Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi om du vill veta mer om olika verkstäder. 

Till arvodeskostnaderna kommer Läscentrums serviceavgift samt ev. rese- och övernattningskostnader samt dagpeng.

Strömning

Om besöket streamas kommer författararvodet (från 275 euro) att höjas med 50 % (från och med 6.9.2023).

Läscentrums serviceavgift

  • ett-tvåframträdanden 60 €
  •  heldag (tre framträdanden eller fler under en dag) 70 €
  •  två dagar 80 €
  • tre dagar 90 €
  •  fyra dagar 110 €
  •  fem dagar120 € 

Serviceavgiften omfattar att Läscentrum förhandlar med beställaren och författaren och gör upp ett kontrakt. Läscentrum fakturerar beställaren för besöket med en räkning. Räkningen gäller också eventuella rese- och övernattningskostnader samt dagpeng.

Annuleringsskydd

Om framträdandet annulleras av orsaker som är oberoende av författaren senare än två veckor innan det planerade framträdandet, får författaren halva arvodet. Beställaren faktureras också på övriga kostnader, ss resekostnader och serviceavgift.

Om framträdandet annulleras pga forcemajeureskäl (t.ex. om författaren insjuknar), strävar Läscentrum efter att flytta framträdandet till en annan tidpunkt eller vidtalar en ersättande gäst.