Författarframträdanden och verkstäder för vuxenpublik

Författarframträdanden

Ett författarbesök275 € (ca 1 timme, t.ex. 45 min + diskussion och frågor)

Högläsning av egna texter, 165 €  (max. 30 min) 

Verkstäder

Du kan göra en fri textsökning på Läscentrums bokningstjänst eller höra av dig till Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi om du vill veta mer om olika verkstäder. 

Till arvodeskostnaderna kommer Läscentrums serviceavgift samt ev. rese- och övernattningskostnader samt dagpeng.

Strömning

Om besöket streamas kommer författararvodet (från 275 euro) att höjas med 50 % (från och med 6.9.2023).

Läscentrums serviceavgift

  • ett-två framträdanden 70 €
  • tre framträdanden eller fler under en dag 80 €
  • två dagar 90 €
  • tre dagar 100 €
  • fyra dagar 120 €
  • fem dagar130 € 

Serviceavgiften omfattar att Läscentrum förhandlar med beställaren och författaren och gör upp ett kontrakt. Läscentrum fakturerar beställaren för besöket med en räkning. Räkningen gäller också eventuella rese- och övernattningskostnader samt dagpeng.

Annuleringsskydd

Om framträdandet annulleras av orsaker som är oberoende av författaren senare än två veckor innan det planerade framträdandet, får författaren halva arvodet. Beställaren faktureras också på övriga kostnader, ss resekostnader och serviceavgift.

Vi rekommenderar att man köper avbokningsskydd för samtliga biljetter.

Om framträdandet annulleras pga forcemajeureskäl (t.ex. om författaren insjuknar), strävar Läscentrum efter att flytta framträdandet till en annan tidpunkt eller vidtalar en ersättande gäst.