Virtuella framträdanden 

Författarframträdande

Små grupper (max. 60 elever)

Ett framträdande (ca 45 min) 240 €
Två framträdanden med samma författare 330 €
Tre framträdanden med samma författare 420 €

Stora grupper (> 60 elever)

Ett framträdande (ca 45 min) 290 €
Två framträdanden med samma författare 380 €
Tre framträdanden med samma författare 470 €

Till arvodeskostnaderna kommer Läscentrums serviceavgift

Om publiken är på olika ställen, till exempel i sina hem, är maxantal deltagare 60 personer. Då kan vi garantera att kapaciteten räcker. Ni kan också ordna virtuella besök så att publiken är i samma utrymme eller i några olika klassrum i sammas skola. Då kan publiken bestå av sammanlagt 300 personer.

Läscentrums serviceavgift

1 framträdande 75 € (100 € om fler grupper deltar, eller publiken deltar från olika adresser)
2 framträdanden 100 € (125 € om fler grupper deltar, eller publiken deltar från olika adresser)
3 framträdanden 125 € (150 € om fler grupper deltar, eller publiken deltar från olika adresser)

Serviceavgiften omfattar att Läscentrum förhandlar med beställaren och författaren och gör upp ett kontrakt. Läscentrum fakturerar beställaren för besöket med en räkning. Räkningen gäller också eventuella rese- och övernattningskostnader samt dagpeng. Om framträdandet annulleras av orsaker som är oberoende av författaren senare än två veckor innan det planerade framträdandet, får författaren halva arvodet. Beställaren faktureras också på övriga kostnader, ss resekostnader och serviceavgift. Om framträdandet annulleras pga force majeur -skäl (t.ex. om författaren insjuknar), strävar Läscentrum efter att flytta framträdandet till en annan tidpunkt eller vidtalar en ersättande gäst.