Virtuella framträdanden 

Författarframträdande

Små grupper (max. 60 elever)

Ett framträdande (ca 45 min) 240 €
Två framträdanden med samma författare 330 €
Tre framträdanden med samma författare 420 €

Stora grupper (> 60 elever)

Ett framträdande (ca 45 min) 290 €
Två framträdanden med samma författare 380 €
Tre framträdanden med samma författare 470 €

Till arvodeskostnaderna kommer Läscentrums serviceavgift

Om publiken är på olika ställen, till exempel i sina hem, är maxantal deltagare 60 personer. Då kan vi garantera att kapaciteten räcker. Ni kan också ordna virtuella besök så att publiken är i samma utrymme eller i några olika klassrum i sammas skola. Då kan publiken bestå av sammanlagt 300 personer.

Läscentrums serviceavgift från och med 1.10.2021

  • Ett – två framträdanden 60 €
  • Heldag (tre eller fler framträdanden under en dag) 70 €

Serviceavgiften inkluderar att Läscentrum tar hand om praktiska arrangemang, förhandlar med författaren och gör upp kontrakt. Läscentrum fakturerar beställaren med en räkning. Serviceavgiften stiger med 10 euro per räkning om vi fakturerar fler instanser än en.

Läscentrums tekniska producent

Om beställaren inte har tekniska resurser att ordna virtuella besök, kan man beställa tekniskt stöd av Läscentrum. De virtuella framträdandena sker med programmet GoTo, ni behöver inte ladda ner det för besöket. Om det deltar många parallella klasser eller grupper vid besöket rekommenderar vi att ni köper Läscentrums produktionstjänst.

  • Producenttjänst 70 € / framträdande
  • Om det deltar fler än en grupp i besöket eller om sändningen går till fler adresser kostar producenttjänsten100 € / framträdande

Om framträdandet annulleras av orsaker som är oberoende av författaren senare än två veckor innan det planerade framträdandet, får författaren halva arvodet. Beställaren faktureras också på övriga kostnader, ss resekostnader och serviceavgift. Om framträdandet annulleras pga force majeur -skäl (t.ex. om författaren insjuknar), strävar Läscentrum efter att flytta framträdandet till en annan tidpunkt eller vidtalar en ersättande gäst.