Virtuella framträdanden 

Prislistan fr.o.m. 1.1.2024

Små grupper (max. 60 elever)

Ett framträdande (ca 45 min) 240 €
Två framträdanden med samma författare 480 €
Tre framträdanden med samma författare -15% 612 €

Stora grupper (> 60 elever)

Ett framträdande (ca 45 min) 290 €
Två framträdanden med samma författare 580 €
Tre framträdanden med samma författare -15% 739,50 €

Strömning

Om mer än en grupp deltar i ett virtuellt besök kommer författarens arvode (från 240 €) att höjas med 50% (från 6.9.2023).

Läscentrums serviceavgift

ett-två framträdanden 70 €
tre framträdanden eller fler under en dag 80 €
två dagar 90 €
tre dagar 100 €
fyra dagar 120 €
fem dagar 130 €

Serviceavgiften inkluderar att Läscentrum tar hand om praktiska arrangemang, förhandlar med författaren och gör upp kontrakt. Läscentrum fakturerar beställaren med en räkning.

Serviceavgiften stiger med 10 € per räkning om vi fakturerar fler instanser än en.

Annuleringsskydd

Om framträdandet annulleras av orsaker som är oberoende av författaren senare än två veckor innan det planerade framträdandet, får författaren halva arvodet. Beställaren faktureras också på övriga kostnader, ss resekostnader och serviceavgift. Om framträdandet annulleras pga force majeur -skäl (t.ex. om författaren insjuknar), strävar Läscentrum efter att flytta framträdandet till en annan tidpunkt eller vidtalar en ersättande gäst.