Virpi
Yliraudanjoki

 Virpi Yliraudanjoki Lataa painokelpoinen kuva

© Ali Kinnunen

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijakooste

Kirjaudu sisään tilataksesi kirjailijavierailuita.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Olen tietokirjailija, kirjoittajakouluttaja ja kasvatustieteen tohtori. Toimin laaja-alaisena kirjoittajakouluttajana opettaen luovaa kirjoittamista, tieteellistä kirjoittamista sekä luovaa tieteellistä kirjoittamista. Kannustan kirjoittajakouluttajana omaäänisyyden kuulosteluun ja kirjoittamiseen.

I am PhD in Education working as non-fiction writer and writing coach. I teach creative writing, academic writing and creative academic writing. As writing coach I encourage writers to listen and write own voice.

Mitä teen vierailulla?

Voin pitää 1-2 tunnin laajuisia alustuksia/luentoja erityisesti luovasta kirjoittamisesta ja luovasta tieteellisestä kirjoittamisesta. Alustus voi sisältää myös pienimuotoisen harjoituksen/harjoituksia kirjoittamisesta.
Alustukseen kasvaa myös kertomus omasta kasvustani kirjoittajaksi ja kirjoittajakouluttajaksi. Haluan esimerkilläni kannustaa ja innostaa jokaista kirjoittamaan.

Tuotanto

Tietokirjat

Yliraudanjoki, Virpi 2016. Lupa kirjoittaa – opas luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Helsinki: Books on Demand.

Yliraudanjoki, Virpi 2010. Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Acta Universitatis Lapponiensis 191. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Yliraudanjoki, Virpi 2015. Todellisuuden ja tiedon liitto etnografin kirjoittavassa kädessä. Teoksessa Toivo Salonen & Seppo I Sotasaari (toim.) Ajatuksia tutkimiseen – metodisia lähtökohtia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 254–269.

Yliraudanjoki, Virpi 2013. Writing as Painting. Creative scholarly writing form Hélène Cixous’ Post-structuralism and Maurice Merleau-Ponty’s Body Phenomenology. Journal of Literature and Art Studies 8, 525–531.

Yliraudanjoki, Virpi 2009. Vaikea rakkaus kirjoittaa. Teoksessa Seppo I. Sotasaari (toim.) Ajattele – jos uskallat. Filosofi Toivo Salosen 60-vuotisjuhlakirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 216–224.

Yliraudanjoki, Virpi 2006. Havahtuminen hulluuteen. Teoksessa Niko Niemisalo & Suvi Lamminpää (toim.) Etiikka ja hyvä elämä. Symposiontekstejä. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen raportteja, esseitä ja työpapereita 3, 67–73.

Yliraudanjoki, Virpi 2005. Aikamatkailua valuvissa kelloissa. Teoksessa Riitta Laajala & Tapio Nykänen (toim.) Identiteetti ja maailman kokeminen. Symposiontekstejä. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja, esseitä, puheenvuoroja ja raportteja 4, 25–37.

Kaunokirjalliset teokset

Yliraudanjoki, Virpi 2011. Runo ”Räiskyvä tahrainen yö”. Sanoja rakkaudesta. Parhaat tekstit BoD:n ja Kirjastolehden kirjoituskilpailusta. Helsinki: Books on Demand, 56.

Yliraudanjoki, Virpi 2011. Sininen Auringonkukka. Runokokoelma. Omakustanne. Tampere: Juvenes Print.

Yliraudanjoki, Virpi 2010. Hae rakkautta elämääsi. Esikoisrunokokoelma. Omakustanne. Tampere: Juvenes Print.