Virpi Yliraudanjoki

 Virpi Yliraudanjoki Ladda en bild som kan publiceras

© Virpi Yliraudanjoki

Rovaniemi

Författarbesök
Föreläsningar
Verkstäder
Virtuella författarbesök

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Olen innoittunut luovan tieteellisen kirjoittamisen avaamista mahdollisuuksista.

Målgruppen för mina böcker

Vuxna

Beskrivning

Olen tietokirjailija, kirjoittajakouluttaja ja kasvatustieteen tohtori. Työskentelen laaja-alaisena kirjoittajakouluttajana luovan kirjoittamisen, tieteellisen kirjoittamisen ja luovan tieteellisen kirjoittamisen parissa. Pyrin kannustamaan omaäänisyyden kuulosteluun ja kirjoittamiseen.

Vad jag gör under besöken

Pidän mielelläni 1-2 tunnin alustuksia erityisesti luovasta kirjoittamisesta ja luovasta tieteellisestä kirjoittamisesta. Alustukseen sisältyy pieniä kirjoitusharjoituksia.

Produktion

Tietokirjat:

Yliraudanjoki, Virpi 2016. Lupa kirjoittaa – opas luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Helsinki: Books on Demand.

Yliraudanjoki, Virpi 2010. Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Acta Universitatis Lapponiensis 191. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Yliraudanjoki, Virpi 2015. Todellisuuden ja tiedon liitto etnografin kirjoittavassa kädessä. Teoksessa Toivo Salonen & Seppo I Sotasaari (toim.) Ajatuksia tutkimiseen – metodisia lähtökohtia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 254–269.

Yliraudanjoki, Virpi 2013. Writing as Painting. Creative scholarly writing form Hélène Cixous’ Post-structuralism and Maurice Merleau-Ponty’s Body Phenomenology. Journal of Literature and Art Studies 8, 525–531.

Yliraudanjoki, Virpi 2009. Vaikea rakkaus kirjoittaa. Teoksessa Seppo I. Sotasaari (toim.) Ajattele – jos uskallat. Filosofi Toivo Salosen 60-vuotisjuhlakirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 216–224.

Yliraudanjoki, Virpi 2006. Havahtuminen hulluuteen. Teoksessa Niko Niemisalo & Suvi Lamminpää (toim.) Etiikka ja hyvä elämä. Symposiontekstejä. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen raportteja, esseitä ja työpapereita 3, 67–73.

Yliraudanjoki, Virpi 2005. Aikamatkailua valuvissa kelloissa. Teoksessa Riitta Laajala & Tapio Nykänen (toim.) Identiteetti ja maailman kokeminen. Symposiontekstejä. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja, esseitä, puheenvuoroja ja raportteja 4, 25–37.

Kaunokirjalliset teokset:

Yliraudanjoki, Virpi 2011. Runo ”Räiskyvä tahrainen yö”. Sanoja rakkaudesta. Parhaat tekstit BoD:n ja Kirjastolehden kirjoituskilpailusta. Helsinki: Books on Demand, 56.

Yliraudanjoki, Virpi 2011. Sininen Auringonkukka. Runokokoelma. Omakustanne. Tampere: Juvenes Print.

Yliraudanjoki, Virpi 2010. Hae rakkautta elämääsi. Esikoisrunokokoelma. Omakustanne. Tampere: Juvenes Print.