Heidi von Wright

 Heidi von Wright Lataa painokelpoinen kuva

© Robert Seger / Schildts & Söderströms

Helsingfors

Kirjailijavierailut
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Jag är en författare, poet, som gärna sysselsätter mig med att fundera kring ord och beskrivningar. Jag har i mina diktsamlingar arbetat mig mot ett minimalistiskt uttryck men känner nu att jag är på väg mot det mer ordrika. Kanske är jag också på väg mot noveller och romaner. Men poesin, gärna av det mer experimentella slaget, ligger mig än så länge varmast om hjärtat.

Mitä teen vierailulla?

Jag uppträder på svenska och tar gärna del av diskussioner om poesi eller intervjuas kring mitt författarskap. Jag håller även workshopar i att skriva poesi.

Tuotanto

dörren öppnar rummet, diktsamling, Schildts 2008
härifrån och ner, diktsamling, Schildts 2006
skör och spräcklig, diktsamling, Schildts 2003