Heidi von Wright

 Heidi von Wright Ladda en bild som kan publiceras

© Robert Seger / Schildts & Söderströms

Helsingfors

Författarbesök
Verkstäder

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Lågstadium , Högstadium

Beskrivning

Jag är en författare, poet, som gärna sysselsätter mig med att fundera kring ord och beskrivningar. Jag har i mina diktsamlingar arbetat mig mot ett minimalistiskt uttryck men känner nu att jag är på väg mot det mer ordrika. Kanske är jag också på väg mot noveller och romaner. Men poesin, gärna av det mer experimentella slaget, ligger mig än så länge varmast om hjärtat.

Vad jag gör under besöken

Jag uppträder på svenska och tar gärna del av diskussioner om poesi eller intervjuas kring mitt författarskap. Jag håller även workshopar i att skriva poesi.

Produktion

dörren öppnar rummet, diktsamling, Schildts 2008
härifrån och ner, diktsamling, Schildts 2006
skör och spräcklig, diktsamling, Schildts 2003