Ira
Vihreälehto

 Ira Vihreälehto

© Laura Vesa

Tampere

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijakooste

Kirjaudu sisään tilataksesi kirjailijavierailuita.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Mitä teen vierailulla?

Olen kiertänyt puhumassa kirjoistani, DNA-painotteisesta sukututkimuksesta ja kadonneiden sukulaisten etsimisestä. Puhun paljon häpeästä ja ylisukupolvisten traumaattisten ketjujen katkaisemisesta. Viime aikoina kiinnostus on ollut suurempaa sellaisten luentojen ja työpajojen ympärillä, joissa mietitään terapia- ja resurssisukupuuta hyvinvoinnin, esimerkiksi työhyvinvoinnin edistäjänä. Kuinka menneiden sukupolvien asenteet työtä, parisuhteita, lasten kasvatusta jne kohtaan vaikuttavat meihin? Onko minun suvussani sodan perintöä, millaista? Kuinka sukututkimuksen työkalut voivat parantaa itsetuntemustani? Mitä voimavaroja, tsemppiä ja taitoja suvustani löytyy?

Minulla on sukututkimukseen keskittyvä blogi ja olen perustanut muutamia Facebook-sivuja esim Kadonneet sukulaiset, joissa vapaaehtoisvoimin autamme etsijöitä.

Olen melkoisen digitaalisesti orientoitunut, joten olen myös kiertänyt puhumassa siitä, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää sukututkimuksessa.

Minulta voi tilata myös työpajoja, jossa tutkimme jatkosodan ajan arkistolähteitä liittyen vaikkapa neuvostosotavankeihin, inkeriläiseen siirtoväkeen tai vankileireihin. Olen esimerkiksi käynyt lukiossa puhumassa neuvostosotavangeista ja inkeriläisistä.

Voimme työpajoissa tehdä myös kirjoitusharjoituksia suvun tarinoista.

Tuotanto

Kunnes rauha heidät erotti Neuvostosotavankien ja suomalaisten suhteet jatkosodan vuosina (2018)
Tuntematon sotavanki venäläistä isoisääni etsimässä (2016)
Forum historia 7-8