Runous
-työpaja

Esiintymispaikat

Alakoulu , Yläkoulu , Lukio , Ammatillinen oppilaitos , Kansalais- ja työväenopisto , Yliopisto ja korkeakoulu , Kirjasto , Kulttuurikeskus tai taidelaitos , Yritys tai kaupallinen tilaisuus , Yhdistys tai järjestö , Seurakunta , Kulttuuritapahtuma , Juhlat tai yksityistilaisuus

Maakunta

Varsinais-Suomi

Kuvaus

Työpajoissa runojen maailma tulee tutuksi ja runoista tulee helposti lähestyttäviä.

Kirjailija Niina Oisalo pitää Minustako runoilija? -työpajoja, joissa johdatetaan leikkisästi runojen kirjoittamiseen. Työpajassa tutustutaan helppoihin tapoihin aloittaa runojen kirjoittaminen.  Kaiken lähtökohtana on mutkaton ja avara suhtautuminen kieleen ja sen tuottamiseen. Kaikki osaavat kirjoittaa runoja!

Tommi Parkon runouden perusteet -teemakokonaisuus sopii erityisesti lukion ensimmäisille kursseille ja kertauksena ennen kirjoituksia. Työpajassa pohditaan, mitä runous on, runoudelle tyypillisiä keinoja sekä luetaan ja tulkitaan runoja yhdessä.

 

 

 

 

 

 

 

Tuotanto