Runous -työpaja

 Runous -työpaja Ladda en bild som kan publiceras

Verkstäder

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Lågstadium , Gymnasium/yrkesskola , Högstadium

Beskrivning

Työpajoissa runojen maailma tulee tutuksi ja runoista tulee helposti lähestyttäviä.

Kirjailija Niina Oisalo pitää Minustako runoilija? -työpajoja, joissa johdatetaan leikkisästi runojen kirjoittamiseen. Työpajassa tutustutaan helppoihin tapoihin aloittaa runojen kirjoittaminen.  Kaiken lähtökohtana on mutkaton ja avara suhtautuminen kieleen ja sen tuottamiseen. Kaikki osaavat kirjoittaa runoja!

Tommi Parkon runouden perusteet -teemakokonaisuus sopii erityisesti lukion ensimmäisille kursseille ja kertauksena ennen kirjoituksia. Työpajassa pohditaan, mitä runous on, runoudelle tyypillisiä keinoja sekä luetaan ja tulkitaan runoja yhdessä.