Hanna-Reetta Schreck

 Hanna-Reetta Schreck Lataa painokelpoinen kuva

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet
Haastattelut / juonnot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Olen taide- ja kulttuurihistorioitsija, joka haluaa lisätä ymmärrystä siitä, miten monin eri tavoin historia vaikuttaa meissä edelleen.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Olen helsinkiläinen tietokirjailija, tutkija ja näyttelykuraattori. Kirjoitan aktiivisesti tietokirjallisuutta modernin murroksen aikakauden taide- ja kulttuurihistoriasta. Teen parhaillaan myös väitöskirjaa Turun yliopiston kulttuurihistoriaan modernisaation ruumiillisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Intohimoni on historiallisen tiedon tulkinta ja sen osallisuuden levittäminen mahdollisimman laajalle. Tietokirjailijana minua kiinnostaa erityisesti historian kirjoittamisen erilaiset muodot ja kirjoissani pyrin vahvan tiedollisen ja tutkimuksellisen pohjan rinnalla elävään ja kokemukselliseen, toisinaan jopa kaunokirjalliseen, otteeseen.

Olen opettanut taidehistoriaa pitkään ja lisäksi aiemmin työskennellyt taidenäyttelyissä oppaana erilaisten ja ikäisten ryhmien kanssa. Tätä kautta olen kouliintunut varmaksi esiintyjäksi ja puhujaksi. Haluan jakaa sekä omaa ammattitaitoani että pohtia yhdessä yleisöni kanssa toiveitamme ja tarpeitamme taide- ja kulttuurihistoriaan liittyen.

Mitä teen vierailulla?

Puhun mieluusti erityisesti seuraavista aiheista: modernisoituva Eurooppa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, elämäkerrallisen tutkimuksen kysymykset, ruumiillisuuteen ja sukupuoleen vaikuttaneet aatehistorialliset ja yhteiskunnalliset ilmiöt, kuvataide ja tanssi sekä edellä mainittujen seikkojen vaikuttaminen maailmaamme ja meihin ”tässä ja nyt”. Tähän liittyen olen julkaissut muun muassa paljon kiitosta saaneen Ellen Thesleff elämäkerran ”Minä maalaan kuin jumala” (Teos 2017) sekä elämäkerrallisen sarjakuvan ”Ellen T.” (Teos 2019).

Olen tottunut puhuja ja innostava esiintyjä. Haluan dialogisuuteen yleisöni kanssa ja ymmärtää eri ikäisten ja taustaisten ihmisten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tilaajan toiveesta riippuen esiintymiseni lähtökohtana voi olla selkeä luento, osallistava keskustelu tai vaikkapa työpaja keskustelun ja kirjallisten tehtävien muodossa. Pohdin tätä mielelläni lisää yhdessä!

Tuotanto

Ellen Thesleff osana HAM Helsingin taidemuseon kokoelmaa, 2019, HAM.

Jag målar som en gud. Ellen Thesleffs liv och konst, 2019, SLS, Appel.

Ellen T., sarjakuvaromaani, tekijät Annukka Mäkijärvi, Hanna-Reetta Schreck ja Iida Turpeinen, 2019, Kustannusosakeyhtiö Teos.

Minä maalaan kuin jumala. Ellen Thesleffin elämä ja taide, 2017, Kustannusosakeyhtiö Teos.

"Intohimoisesti paljain jaloin. 1900-luvun alun vapaa tanssi ja kuvataide" kirjassa "Art Deco ja taiteet. France-Finland 1905-1935", 2013, SKS.

Ellen Thesleff – Värien tanssi, näyttelykirja, 2008, Taidekeskus Retretti.