Hanna-Reetta Schreck

 Hanna-Reetta Schreck Ladda en bild som kan publiceras

Helsinki

Författarbesök
Föreläsningar
Bokprat

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Lågstadium , Gymnasium/yrkesskola , Daghem/förskola , Högstadium

Beskrivning

Olen kirjoittanut viimeiset kymmenen vuotta taiteentutkimukseen ja kulttuurihistoriaan liittyvää tietokirjallisuutta. Kirjoittajana minua kiinnostaa pohjattomasti länsimaiseen ruumiillisuuteen ja sukupuoleen vaikuttaneet aatehistorialliset ja yhteiskunnalliset seikat sekä näiden seikkojen näkyminen maailmassamme ”tässä ja nyt”. Keskityn mielelläni kuvataiteeseen, tanssin ja kuvataiteen yhtymäkohtiin, elämäkerrallisen tutkimuksen kysymyksiin ja ruumiin kulttuurihistoriaan modernisoituvassa Euroopassa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Syksyllä 2017 ilmestyi tämän työn yksi huipentuma, Ellen Thesleffin elämäkertani ”Minä maalaan kuin jumala” (Teos).

Vad jag gör under besöken

Puhun mielelläni teemoista, joita olen tutkinut, kuten kuvataide, tanssi, ruumiillisuus, sukupuoli, naisten historia, historian tutkimus ja tulkinta ylipäätään, elämäkerrallisuus sekä elämäkerran kirjoittamiseen liittyvät kysymykset, muutamia mainitakseni.

Esiintyessäni yhdistelen mielelläni aiheita eri aloilta, etenkin taidetta, tanssia, musiikkia, kirjallisuutta ja historiallista tutkimusta. Näytän mielelläni kuvia ja muita aineistoja puheenvuoroni tueksi.

Hyvän luennon pitäminen vaatii mielestäni vahvan tiedollisen pohjan lisäksi pedagogista ja empaattista eläytymistä siihen, mitä lukijat ja kuulijat tarvitsevat ymmärtääkseen tehtyä tutkimusta ja siihen liittyviä tulkintoja mahdollisimman hyvin, pystyäkseen antautumaan itse asialle. Kokemuksellisuus ja aktiivinen vuorovaikutus yleisön kanssa onkin minulle luentotilanteissa hyvin tärkeää.

Produktion

Tulossa keväällä 2019 sarjakuva Ellen Thesleffin elämästä (Teos)

Minä maalaan kuin jumala – Ellen Thesleffin elämä ja taide, Kustannusosakeyhtiö Teos, 2017

Ajatuksia biografisuudesta ja tekijästä taidehistorian kirjoittamisessa, kirja-arvostelu Taidehistoria tieteenä verkkolehdessä TAHITI, 02/2014, http://tahiti.fi/kirjoittaja/hanna-reetta-schreck/

Ellen Thesleffiin (1869-1954) maalarin ruumis – kuinka kertoa taiteilijan elämä? Artikkeli Ennen ja Nyt – historian tietosanomissa, kesäkuu 2014. http://www.ennenjanyt.net/?p=862

Yksilö, kertomus ja historia, artikkeli Taidehistoria tieteenä verkkolehdessä TAHITI, 01/2014, http://tahiti.fi/01-2014/kentalta-ja-arkistosta/

Intohimoisesti paljain jaloin. 1900-luvun alun vapaa tanssi ja kuvataide. Amos Andersonin taidemuseon näyttelyjulkaisussa Arte Deco ja taiteet. France-Finland 1905-1935, SKS 2013

Ellen Thesleff – Värien tanssi, Taidekeskus Retretti, 2008