Mixed Finns -yhteisö

 Mixed Finns -yhteisö Lataa painokelpoinen kuva

© Meri Björn

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Mixed Finns on Priska Niemi-Sampanin, Alice Jäsken ja Janina Waenthongkhamin perustama yhteisö, joka käsittelee suomalaista elämää kulttuurien risteymässä

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Olemme kirjoittaneet MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, joka käsittelee suomalaisuutta, mixed-suomalaisten identiteettiä, rasismia ja sen purkamista niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Kirjassa käsittelemme näitä aiheita sekä lapsuuden, nuoruuden että aikuisuuden näkökulmista mahdollisimman yleistajuisesti. Haluamme kirjallamme puhua moninaisemman Suomen ja suomalaisuuden puolesta tuomalla esimerkiksi mixed-suomalaisuutta ja siihen liittyviä teemoja esille.

MIXED-kirjasta löydät otteita esimerkiksi Instagram-tililtämme @mixedfinns. Alice Jäske (KM) on taustaltaan kasvatustieteilijä, joka on tuonut kirjaan kasvatus- ja koulutusnäkökulmaa. Priska Niemi-Sampan (VTM) taas on sosiaalipsykologi, joka on tuonut kirjaan sosiaalipsykologian teemoja. Lisäksi Janina Waenthogkham (VTK) on tuonut kirjaan globaalin eriarvoisuuden aiheita.

Mitä teen vierailulla?

Luemme otteita kirjastamme ja voimme myös esimerkiksi luennoida tai pitää työpajan kirjassa olevista teemoista.

Olemme myös keskusteluttaneet niin lapsia, nuoria kuin aikuisia kirjojemme eri aiheista, kuten reiluudesta, eriarvoisuudesta tai rasismista.

Olemme myös tehneet paljon suljettuja työpajoja vain rodullistetuille henkilöille (kuten esimerkiksi mixed- tai poc-taustaisille), joissa voimme myös jakaa turvallisessa, vertaistuellisessa tilassa kirjan herättämiä ajatuksia ja omia kokemuksia. Voimme myös toteuttaa työpajoja, jotka sisältävät kirjoittamiseen innostavia kirjoitusharjoituksia.

Meitä voi pyytää puhumaan sekä yksin tai yhdessä.

Tuotanto

Olemme kirjoittaneet lokakuussa 2022 julkaistavan MIXED-tietokirjan, jossa on tarinoita mixed-suomalaisuudesta sekä yleistajuisesti kirjoitettua perustietoa antirasismiin liittyen.

MIXED - suomalaista elämää kulttuurien risteymässä, 2022, Kosmos