Mixed Finns -yhteisö

 Mixed Finns -yhteisö

© Meri Björn

Helsinki

Författarbesök
Föreläsningar
Bokprat
Verkstäder
Virtuella författarbesök
Festtal

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Mixed Finns on Priska Niemi-Sampanin, Alice Jäsken ja Janina Waenthongkhamin perustama yhteisö, joka käsittelee suomalaista elämää kulttuurien risteymässä

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Lågstadium , Gymnasium/yrkesskola , Högstadium

Beskrivning

Olemme kirjoittaneet MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan, joka käsittelee suomalaisuutta, mixed-suomalaisten identiteettiä, rasismia ja sen purkamista niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Kirjassa käsittelemme näitä aiheita sekä lapsuuden, nuoruuden että aikuisuuden näkökulmista mahdollisimman yleistajuisesti. Haluamme kirjallamme puhua moninaisemman Suomen ja suomalaisuuden puolesta tuomalla esimerkiksi mixed-suomalaisuutta ja siihen liittyviä teemoja esille.

MIXED-kirjasta löydät otteita esimerkiksi Instagram-tililtämme @mixedfinns. Alice Jäske (KM) on taustaltaan kasvatustieteilijä, joka on tuonut kirjaan kasvatus- ja koulutusnäkökulmaa. Priska Niemi-Sampan (VTM) taas on sosiaalipsykologi, joka on tuonut kirjaan sosiaalipsykologian teemoja. Lisäksi Janina Waenthogkham (VTK) on tuonut kirjaan globaalin eriarvoisuuden aiheita.

Vad jag gör under besöken

Luemme otteita kirjastamme ja voimme myös esimerkiksi luennoida tai pitää työpajan kirjassa olevista teemoista.

Olemme myös keskusteluttaneet niin lapsia, nuoria kuin aikuisia kirjojemme eri aiheista, kuten reiluudesta, eriarvoisuudesta tai rasismista.

Olemme myös tehneet paljon suljettuja työpajoja vain rodullistetuille henkilöille (kuten esimerkiksi mixed- tai poc-taustaisille), joissa voimme myös jakaa turvallisessa, vertaistuellisessa tilassa kirjan herättämiä ajatuksia ja omia kokemuksia. Voimme myös toteuttaa työpajoja, jotka sisältävät kirjoittamiseen innostavia kirjoitusharjoituksia.

Meitä voi pyytää puhumaan sekä yksin tai yhdessä.

Produktion

Olemme kirjoittaneet lokakuussa 2022 julkaistavan MIXED-tietokirjan, jossa on tarinoita mixed-suomalaisuudesta sekä yleistajuisesti kirjoitettua perustietoa antirasismiin liittyen.

MIXED - suomalaista elämää kulttuurien risteymässä, 2022, Kosmos