Vinkit kirjailijalle virtuaalivierailuun

Virtuaalivierailu on elämys, jossa kirjailija ja lukija kohtaavat! Hienoa, kun olet mukana! Jotta kirjailijavierailu etenisi mahdollisimman sujuvasti, olemme koonneet muutamia vinkkejä onnistuneen vierailun varalle.

1. Valitse esiintymispaikka

Mieti etukäteen, mikä olisi sopiva paikka esiintymiselle. Tarkista, ettei ikkunasta heijastu liian kirkas valo, ja että kamera on sopivalla korkeudella. Mitä taustalla näkyy? On hauskaa, jos kuulijat pääsevät tutustumaan kirjailijan arkeen, voisiko vierailulla esitellä myös työhuonetta tai kirjahyllyä?

2. Suunnittele käsikirjoitus

On tärkeää, että jokainen kirjailija rakentaa vierailunsa itse omalla tyylillään. Vierailun kesto on kuitenkin hyvä jakaa osioihin. Kuinka kauan kerrot kirjastasi tai muuten tuotannostasi? Paljonko kannattaa varata aikaa kirjailijan työstä kertomiseen? Entä kuulijoiden kysymyksille? Kysymysten esittäminen on hyvä tapa rytmittää esitystä.

Kannattaa muistaa, että virtuaalivierailulla etenkin pienemmillä kuulijoilla on haastavaa keskittyä pelkkään puheeseen pitkään. Esimerkiksi seuraavia elementtejä voi sisällyttää vierailuun elävöittämään esitystä:

  • ääneen luku
  • kirjojen kansien tai kuvitusten näyttö
  • valokuvien tai videoiden näyttö
  • oman työhuoneen tai ympäristön esittely

Useissa ohjelmissa on myös helppo jakaa oma ruutu kuulijoiden kanssa. Voisiko lukemasi teksti olla myös ruudulla näkyvillä, tai löytyisikö tiedostoista muuta kiinnostavaa näytettävää kirjan syntyvaiheista?

3. Päästä yleisö ääneen

Virtuaalivierailuilla on erityisen tärkeää välillä aktivoida yleisöä ja synnyttää vuorovaikutusta, jotta vierailu ei käy liian raskaaksi. Varsinkin pienemmät kuulijat pystyvät keskittymään paremmin, kun välissä antaa heille mahdollisuuden esittää kysymyksiä kirjailijan työstä. Selvitä etukäteen, minkälaisia mahdollisuuksia ohjelma tarjoaa vuorovaikutuksen luomiseen. Oppilaita voi kannustaa esimerkiksi kirjoittamaan chattiin tai nostamaan käden pystyyn, jolloin opettaja voi jakaa heille puheenvuoron. Mieti etukäteen haluatko kysymykset ensisijaisesti suullisesti vai chatin kautta.

Virtuaalivierailulla toimivat erityisen hyvin myös välikysymykset, joihin voi vastata esimerkiksi viittaamalla, tai kirjoittamalla chattiin kyllä / ei. Tällaisia kysymyksiä voi hyödyntää rytmittämään esitystä. Tämän tyyppiset kysymykset toimivat myös silloin, kun kuulijoita on iso joukko.

On hyvä sopia vierailun alussa, millä tavalla yleisö voi osallistua: toivotko kysymyksiä vasta vierailun päätteeksi vai saako keskeyttää? Kerro tilaajalle, jos toivot jonkun lukevan sinulle kysymykset chatista.

4. Huomioi virtuaalisuus

Virtuaalivierailulla yleisöllä voi kestää hetki kauemmin vastaamiseen ja reagoimiseen: opettajalla voi mennä aikaa organisoida vastaamista, chatin avaaminen ja käyttö voi viedä aikaa, tai ujoimmilla kuulijoilla kestää hetki käyttää chattia tai laittaa mikki päälle. Kysymyksen jälkeen kannattaa odottaa rauhassa ja antaa aikaa, jotta halukkaat pääsevät ääneen. Kysymyksiä ei kannata esittää liian nopeassa tahdissa peräkkäin, jotta vastaamiselle jää aikaa.

5. Testaa etukäteen ennen ensimmäistä vierailua

Virtuaalivierailuohjelma kannattaa testata tilaajan kanssa etukäteen ennen vierailua, jotta ääni ja kuva varmasti toimivat. Vierailun tilaaja on sinuun etukäteen yhteydessä testiä varten.

6. Varaa aikaa ennen vierailua

Kannattaa etukäteen sulkea koneelta muut nettisivut ja ohjelmat, jotta nettiyhteys toimisi mahdollisimman hyvin ja avata vierailuohjelma ajoissa. Tietokoneen voi varmuuden vuoksi myös käynnistää uudelleen.

7. Mieti kameran käyttöä

Virtuaalivierailu on kuulijalle todellinen elämys, jossa kirjailija tulee lähelle. Suoraan kameraan katsominen luo mahdollisuuden katsekontaktiin kuulijoiden kanssa.