Virtuaalivierailujen hinnasto

Virtuaalivierailun voi järjestää millä tahansa tilaajalle tutulla ohjelmalla. Vierailujen ja työpajojen palkkioihin lisätään Lukukeskuksen palvelumaksu.

Kirjailijan esiintyminen

Pienille ryhmille (max. 60 hlö)

yksi esitys (kesto n. 45 min) 240 €
saman esiintyjän kaksi esitystä saman päivän aikana 330 €
saman esiintyjän kolme esitystä saman päivän aikana 420 €

Suurille ryhmille (yli 60 hlö, max. 300 hlö)

yksi esitys (kesto n. 45 min) 290 €
saman esiintyjän kaksi esitystä saman päivän aikana 380 €
saman esiintyjän kolme esitystä saman päivän aikana 470€

Kirjastovierailu (max. 300 hlö)

yksi esitys (kesto n. 45 min) 240 €
saman esiintyjän kaksi esitystä saman päivän aikana 330 €

Lukukeskuksen palvelumaksu

  • Yksi – kaksi esiintymistä 60 €
  • Koko päivän vierailusta (kolme esiintymistä tai enemmän päivässä) 70 €
  • Kahden päivän vierailusta 80 €
  • Kolmen päivän vierailusta 90 €
  • Neljän päivän vierailusta 110 €
  • Viiden päivän vierailusta 120 €

Palvelumaksua vastaan Lukukeskus hoitaa vierailuun liittyvän käytännön järjestelyn, neuvottelee esiintymisestä kirjailijan kanssa ja tekee sopimukset.  Lukukeskus laskuttaa vierailun kustannukset järjestäjältä yhdellä laskulla. Laskutuslisä on 10 € per lasku, jos laskutamme vierailusta useampaa tahoa.

Lukukeskuksen tekninen tuottaja

Virtuaalivierailun voi järjestää millä tahansa tilaajalle tutulla ohjelmalla, esimerkiksi Teams, Zoom, Google Meet jne. Jos tilaajalla ei ole teknisiä valmiuksia järjestää virtuaalivierailua, voi Lukukeskuksesta tilata lisäpalveluna teknisen tuen virtuaalivierailulle. Lue lisää: Tuottajapalvelu virtuaalivierailulle.

Tällöin vierailu järjestetään Lukukeskuksessa käytössä olevalla GoTo-ohjelmalla. Jos vierailulle osallistuu monta koululuokkaa, suosittelemme tuottajapalvelun ostamista.

  • Tuottajapalvelu 70 € / esitys
  • Jos vierailulle osallistuu useampi eri ryhmä tai vierailua seurataan useamman yhteyden kautta, tuottajapalvelu 100 € / esitys

Jos vierailuun osallistuva yleisö on eri paikoissa, esimerkiksi omissa kodeissaan, on maksimiosallistumäärä 60 henkilöä. Näin varmistamme vuorovaikutuksen säilymisen ja yhteyksien toimivuuden. Virtuaalivierailuja voi järjestää myös siten, että koko yleisö on samassa tilassa, tai esimerkiksi muutamassa eri koululuokassa seuraamassa vierailua. Tällöin osallistujia voi olla yhteensä 300 henkeä.

Striimaus

Esityksen striimaaminen, tallentaminen ja tallenteiden yleisölle välittäminen tai esittäminen ei ole Lukukeskuksen sopimuksen nojalla sallittua. Kirjailija ja tilaaja voivat sopia mahdollisesta striimaamisesta ja tallentamisesta sekä niiden ehdoista ja kustannuksista erillisellä yhteisellä sopimuksella.

Palvelun peruutusehdot

Mikäli esiintyminen peruuntuu kirjailijasta riippumattomasta syystä myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, kirjailijalle korvataan puolet sovitusta palkkiosta. Tilaajalta laskutetaan myös jo syntyneet kustannukset, mm. palvelumaksu.

Mikäli esiintyminen peruuntuu force majeur -syistä (esim. kirjailijan sairastuminen, kokoontumisrajoitus), Lukukeskus pyrkii järjestämään vierailun toisena ajankohtana tai etsimään tilaisuuteen toisen esiintyjän. Mikäli korvaavaa esityskertaa ei ole mahdollista järjestää, ei kummallekaan osapuolelle synny oikeutta laskuttaa peruutetusta tapahtumasta.