Tietokirjailijavierailut innostivat tuttujen ja tuntemattomien aiheiden pariin eri oppiaineissa

Tietokirjailijoiden vierailut sopivat mihin tahansa oppiaineeseen! Tietokirjailija kouluun -hankkeessa vierailuja vietiin eri oppiaineiden tunneille. Kirjailijavierailujen yhteydessä kirjailijan teosta lahjoitettiin oppilaitoksiin tutustuttavaksi.

Lukukeskuksen koordinoiman ja Lauri Jäntin säätiön rahoittaman Tietokirjailija kouluun -hankkeen viimeiset kouluvierailut tehtiin joulukuussa. Jyväskylässä etävieraili loppuvuodesta kolme tietokirjailijaa, jotka kertoivat kirjoistaan ja työstään Mankolan koulun 7. luokan uskonnon tunnilla sekä Lyseon lukion musiikin ja terveystiedon kursseilla. Kurkistetaan, mitä etävierailuilla tapahtui!

Marjut Hjeltin kertomukset luonnonkansojen uskomuksista lumosivat uskonnon tunnilla

Mankolan koulun seitsemännen luokan vuoden viimeisen uskonnon tunnin täyttivät lasten ja nuorten tietokirjailija Marjut Hjeltin kertomukset kansanuskontojen jumalolennoista, keijuista, hiisista, jättiläisistä ja haltioista. 7. luokan oppilaat seurasivat vierailua luokassa valkokankaalta. Hjelt näytti vierailun lomassa kuvittaja Christer Nuutisen kuvia kirjastaan Veden valtiaat (SKS 2012) ja kertoi teokseen pohjaten tarinoita veden väestä eri puolilta maailmaa.Veden Valtiaat -kirjan kansikuva

Luokka rauhoittui kuuntelemaan Hjeltin tarinoita. Varsinkin Poseidonin hevoset ja Ahdin lepyttely kalareissuilla näyttivät innostavan oppilaita tuttujen aiheiden ansiosta. Kristinuskoon pohjautuvasta sanonnasta “Anna Antti ahvenia, Pekka pieniä kaloja” löytyi yhteys siihen, miten jo luonnonuskontojen aikaan luonnolta on pyydetty kalaa ja muita antimia. Hjelt kertoikin oppilaille jakavansa tietoa esivanhempiemme maailmasta, jossa ennen tieteen kehittymistä selitettiin ilmiöitä jumalten voimilla.

Vierailun lopussa tuli kysymysten aika. Oppilaat halusivat tietää erityisesti kirjailijan työstä ja Hjeltin muista töistä. Pesti koululaisten vitsien kerääjänä 80-luvulla nauratti oppilaita. Sekin herätti kiinnostusta, mistä Hjelt on löytänyt tietoa veden olennoista.

Oppilaat pitivät vierailusta, siinä “kaikki oli uutta”. Parhaiten mieleen jäivät maanalaiset keijukaiset, joiden tarinan kuuleminen oli saanut Hjeltin innostumaan taruolennoista jo lapsena. Opettaja Elina Lampelan mielestä kirjailijavierailu on hyvä, erilainen vaihtoehto opetukseen.

“Tätä aihepiiriä ei ole juuri käsitelty aiemmin tunneilla. Vierailun aiheita voisi hyödyntää joskus myöhemminkin tunneilla”, Lampela kertoi.

Mari Koppinen innosti pohtimaan artisteja MU1-kurssilla

Minä olen Anna Puu -kirjan kansikuva

Musiikin kaikille yhteisellä MU1 Musiikki ja minä -kurssilla vieraili kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Mari Koppinen. Vierailulla keskusteltiin Koppisen yhteistyössä Anna Puun kanssa kirjoittamasta elämäkerrasta Minä olen Anna Puu (WSOY 2019) sekä yleisemmin elämäkerroista.

Anna Puun elämäkertaan oli jo aiemmin tutustunut äänikirjana opiskelijoista ainakin Anniina. Hän kommentoi, että oli teoksen kuunneltuaan oivaltanut uusia puolia artistista.

Kurssilaisia kiinnostikin artistien elämäkerroissa eniten henkilön elämä ja ajatukset, ihminen musiikin takana.

“Artistin tekemästä musiikista saa kyllä tietoa kuuntelemalla, mutta emme yleensä näe artistin syvempää puolta”, perusteli opiskelija nimeltä Nuppu.

Vierailu oli varsin vuorovaikutteinen Mari Koppisen esittämien osallistavien kysymysten ja opiskelijoiden aktiivisuuden ansiosta. Koppinen herätteli kurssilaisia pohtimaan esimerkiksi sitä, miksi Anna Puun tapaisista pop-artisteista on tarpeellista tehdä kirjoja. Syntyi oivallus, että Anna Puu voi toimia tärkeänä esikuvana, kun hänen elämänkulustaan saadaan tietoa julkisuuskuvan ulkopuolelta.

Opettaja Elina Kallion mielestä vierailu toimi hyvin etäaikanakin ja oli myös opinto-ohjauksellisesta näkökulmasta kiinnostava lukiolaisille: toimittajan työssäkin voi työskennellä musiikin parissa. Myös opiskelijat olivat pitäneet nimenomaan Koppisen työtä kiinnostavana.

Suvi Auvinen ja Lihan loppu herättelivät lukiolaisten ajatuksia

Lihan loppu -kirjan kansikuva

Lyseon lukion terveystiedon soveltavan Terve keho -kurssin opiskelijat saivat vieraakseen kirjailija-toimittaja-aktivisti Suvi Auvisen, jonka tietokirja Lihan loppu (Kosmos 2019) kertoo lihansyönnistä ja sen vaikutuksista ympäristöön. Terveystietoon soveltaen Auvinen korosti esityksessä tietoa ravitsemuksesta ja lihansyönnin terveysvaikutuksista.

“Vierailu lisäsi ymmärrystä siitä, mitä tulee itse syötyä ja myös siitä, mikä on haitallista”, kommentoi opiskelija Lorenzo Bernardiz vierailun jälkeen.

Kun vierailu lähestyi loppuaan, Auvinen luki näytteen kirjastaan ja vastasi opiskelijoiden etukäteen lähettämiin kysymyksiin. Opiskelijoita kiinnosti esimerkiksi, miksi Auvinen on itse vegaani ja saako hän vihapostia kirjansa takia. Palautteen perusteella opiskelijat kuuntelivat esitystä ruutujen takana erittäin kiinnostuneina: “Oppitunti meni nopeasti, koska aihe oli mielenkiintoinen ja pisti pohtimaan”, kuvasi yksi ryhmän opiskelija. Kiitosta tuli myös uusista näkökulmista lihansyöntiin.

“Vierailu oli herättävä, vaikka olen aiemminkin perehtynyt aiheeseen esimerkiksi katsomalla dokumentteja”, kertoi opiskelija Ida Räisänen.

Opettaja Anu Vuopion mielestä esitys sopi terveystiedon tunnille esimerkiksi ympäristöterveyden ja one health -ajattelun näkökulmista. Opettajaharjoittelija Milla Aitto-Oja kiitteli, että esitys toi neutraalia ymmärrystä lihasta perustelujen kera. Kummankin opettajan mielestä ei-tuomitseva lähestymistapa loi opiskelijoille avoimen ilmapiirin ottaa vastaan tietoa aiheesta.

“Oppitunti meni nopeasti, koska aihe oli mielenkiintoinen ja pisti pohtimaan”

Tietokirjailija kouluun -hanke toi uusia näkökulmia oppiaineisiin

Lauri Jäntin säätiön rahoittamassa Tietokirjailija kouluun -hankkeessa tehtiin vuonna 2020 yhteensä 13 vierailua yläkoulujen ja lukioiden tunneille. Ajatuksena oli avartaa kirjojen käsittelyä äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilta myös muiden oppiaineiden tunneille, innostaa lukemiseen uudesta näkökulmasta ja tehdä tietokirjallisuutta tutummaksi. Tietokirjailijoilla on moninaisten aiheiden asiantuntijoina annettavaa eri oppiaineiden opetukseen.
Palautteiden perusteella yli puolet oppilaista piti vierailua mielenkiintoisena ja koki sen tuovan uusia näkökulmia oppiaineeseen. Lähes puolet vastasi vierailun olleen kivaa vaihtelua tavalliseen opiskeluun. Myös opettajat pitivät kommenttien perusteella vierailuja mukavana vaihteluna, joita voisi hyödyntää jatkossakin opetuksessa.

Lue kokemuksia  Matti Rämön vierailusta ysiluokkalaisten maantiedon tunnilla

Varaa tietokirjailija vierailemaan tunnillesi tutustumalla esiintyjiin Kirjailijahausta tai kysy apua sopivan vieraan löytämiseksi!

Tietokirjailija kouluun -hankkeessa opettajat saavat myös vinkkejä tietokirjallisuuden käyttöön eri aineissa – Tutustu oppituntisisältöihin Lukukeskuksen sivuilla:

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön taito- ja taideaineissa

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön ihmistieteissä

 
Teksti: Vilma Tammelin