Mårten Westö

 Mårten Westö Lataa painokelpoinen kuva

© Charlotta Boucht / Schildts & Söderströms

Helsingfors

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Jag är litterär mångsysslare. Har skrivit prosa, poesi, dramatik, essäer, intervjuböcker, reportage, kolumner, sångtexter etc. Jag har också översatt ett tjugotal böcker och pjäser, både från engelska och finska till svenska.

 

Mitä teen vierailulla?

Jag kan prata om hur det är att skriva i olike genrer, om hur man bygger upp en dikt eller en novell, hur man skriver dialog eller bygger upp strukturen till en berättelse eller en pjäs. Kort sagt hur en författare arbetar, och var hen hittar sitt material och inspiration. Jag kan även föreläsa om dramaturgi, om översättning eller om modern litterturhistoria. Eller om hur man skriver rappa krönikor eller andra tidningstexter. Jag pratar också gärna om läsning och om sådana böcker som inspirerat mig, både i tonåren och senare i livet. Eller om den moderna mansbilden och –rollen, och våra könsroller i dag. Jag pratar även gärna om saker som står mig nära, som t.ex. musik (jag spelar i ett eget band) eller fotboll, teater och film, läsning och språk; finlandssvenska kontra rikssvenska är t.ex. ofta ett populärt tema. Jag berättar också gärna om min hemstad Helsingfors, eller om hur det var att växa upp i staden på 1970- och 80-talet. Jag kan uppträda ensam, utan intervjuare, men tycker oftast det blir intressantare om man är flera som uppträder tillsammans. Jag kan prata obesvärat även på finska och engelska. Jag har också lång erfarenhet av att själv göra intervjuer, och har inget emot att intervjua andra författare eller folk i andra branscher, ifall det finns ett behov av en moderator.

Tuotanto

Senaste verk: novellsamlingen Som du såg mig då (2014), radioteaterföreställningen Under tiden, i en annan del av staden (YLE 2014), diktsamlingen Nedslag i hjärtats diktatur (2008), översättningarna av Tuomas Kyrös roman Tiggaren och haren (2013) och Miika Nousiainens Hallonbåtsflyktingen (2009) samt t.ex.pjäsen Kungen (om Björn Wahlroos) på Lilla Teatern 2013. Samtalsboken tillsammans med Christer Kihlman, Om hopplöshetens möjligheter (2000) räknar jag också som ett viktigt verk, medan yngre läsare kanske tilltalas av humorboken Varför finns Vetil? från 1999, som bygger på Douglas Adams och John Lloyds verk The Meaning of Liff och som jag skrev tillsammans med Peter Mickwitz och Henrika Ringbom.