Heli
Teittinen

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Olen historiantutkija ja tietokirjailija ja pidän esityksiä varsinkin naisten maanpuolustusjärjestöistä, kuten Lotta Svärd, Sotilaskodit, naisten maanpuolustustoiminta ennen ja nyt sekä Irlanti. Toimin yhdistyksissä ja harrastan paljon muutakin, pidän mielelläni havainnollisia luentoja ja esityksiä.

Mitä teen vierailulla?

Teemani liittyvät erityisesti suomalaisten naisten maanpuolustustoimintaan ennen ja nyt: Lotta Svärd (Lotat ja pikkulotat), Sotilaskodit (sotilaskotien historia ja nykytilanne), suomalaiset naiset maanpuolustustajina ennen itsenäistymistä, kirjailijat Hilja Valtonen (opettajana, kirjailijana ja lottana) ja tanskalainen Estrid Ott (talvisodan aikana Suomessa), sekä Irlannin historia, varsinkin maan itsenäistymiskehitys ja 1900-luvun historia. Tarvittaessa myös muita esityksiä, esimerkiksi kalliomaalaukset, opiskelijakuoroelämä Turussa, pula-ajan ruokahuoltoa, hääperinteitä jne.
Pidän mielelläni visuaalisesti havainnollisia luentoja ja esitelmiä.

Tuotanto

- Ei onnea suurempaa kuin suojata syntymämaata – Juvan lotat 1920–1944. Osuuskunta Sigillum, Turku 2010
- Yrittäjien Ykkönen. Tietoa, taitoa, verkostoja. Varsinais-Suomen Yrittäjät 1978–2008. Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turku 2008
- Pallo hallussa jo 20 vuotta! Turun Pétanque-seura 1987–2007. Turun Pétanque-seura, Turku 2008
- Kaarinan Yrittäjät 30 vuotta 1976–2006. Kaarinan Yrittäjät, Kaarina 2006
- Juvan pappiloiden historiaa 560 vuoden ajalta. Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys, Juva 2004.
- Juvan pappilat. Historia ja nykyaika – CD-rom. Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys, Juva 2003.
- 'Laillansa sitä jokahinen kirnuaa'. Kih¬niänkylän perinnekir¬ja. Kihniänkylän Kyläyhdistys, Peräseinäjoki 1998
- Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuoro. Tyy:n kuoro, Turku 1997
- Juvan lotat kotirintamalla ja komennuksella. – Artikkeli teoksessa Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Turun yliopisto, Suomen historian julkaisuja 2. Turku 2012
Juvan lotat talvisodassa. – Artikkeli teoksessa Porrassalmi III. Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2010. Etelä-Savon rahasto/Suomen Kulttuurirahasto, Etelä-Savon maakuntamuseo ja Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi. Mikkeli 2010.
Lisäksi lehtiartikkeleita.