Mia Takula

 Mia Takula Lataa painokelpoinen kuva

© Susanna Kekkonen / S&S

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Tarjoan tuoreita näkökulmia ja syvällistä taustoitusta ajankohtaisiin kriisi-, luonto- ja eläinteemoihin.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset

Kuvaus

Tarjoan tuoreita näkökulmia ja syvällistä taustoitusta moniin ajankohtaisiin teemoihin. Olen erikoistunut erityisesti ekokriisiin, luonnon itseisarvoon, eläinoikeuksiin, eettisiin kysymyksiin, veganismiin ja uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin perustuviin muiden eläinten taitoja ja tietoisuutta käsitteleviin töihin sekä tarinalliseen kirjoittamiseen.

Olen työskennellyt media- ja taidealalla yli 25 vuotta. Tänä aikana on syntynyt mm. kolme tietokirjaa, tv-dokumentteja, tv-sarjoja, audioteoksia, käsikirjoituksia ja satoja lehtiartikkeleita. Monet projektini ovat sisältäneet maastotöitä. Rakastan luontoa, muunlajisia eläimiä ja tarinoita sekä kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa.

Minulla on taito keskustella monenlaisten ihmisten kanssa. Olen ollut puhumassa mm. opetusministeriössä, nuorisotaloilla, puolueiden tilaisuuksissa (mm. keskusta ja vihreät) ja luontojärjestöjen tapahtumissa sekä laajalti mediassa. Otan kohderyhmän aina huomioon suunnitellesasani esiintymistäni.

Mitä teen vierailulla?

Olennaista esiintymisissäni ja työpajoissani on kohtaaminen, uuden tiedon tarjoaminen ja omaan ajatteluun kannustaminen. Mielestäni mustavalkoisia totuuksia on harvassa ja yhteistä on aina enemmän kuin eroavaisuuksia.

Töideni ja esiintymisteni saama palaute, huomio, palkinnot ja ehdokkuudet osaltaan osoittavat, että tapani työstää suuria ihmisyyteen, muihin eläimiin ja ekokriisiin liittyviä kysymyksiä toimii. Vedän mielelläni aiheisiini liittyviä työpajoja ja usein yhdistän esiintymiseenkin jonkin tehtävän yleisölle.

Esimerkkejä aiheistani:
Luonto-, eläin- ja yhteiskunnalliset aiheet, kuten: ekokriisi, luontoyhteys, eläinoikeudet, eläinoikeusliikkeen historia, sudet, suomalaiset susireviirit, aktivismi, kansalaisvaikuttaminen, eettinen retkeily, vaeltaminen ja talvivaellukset.

Lisäksi: tarinallinen kirjoittaminen ja kertominen, tieteen tarinallinen esittäminen, sisäryhmän ulkopuolisen yleisön tavoittamisen keinot. Eläineettisen näkökulman huomioiminen media- ja taidealan töissä.

Esiintymiseni hinta riippuu aiheesta, sen valmisteluun tarvittavasta ajasta, tilaisuudesta ja sen kestosta. Kysy rohkeasti!

Tuotanto

Eloonjäämisopas, ilmestyy syyskuussa 2024, S&S
Susien mailla, 2020, Docendo
Elämäni vegaanina, 2017, Into