Björn Sundell

Helsingfors

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset

Kuvaus

Som romanförfattare skriver jag spänningsromaner/kriminalromaner. Inom facklitteratur skriver jag texter på två områden: dels ekonomi/ekonomisk politik, dels frågor som berör minoriteter/språkminoriteter (jag arbetade sex år på tankesmedjan Magma). Jag fungerar också som frilansjournalist inom den ekonomiska journalistiken.

Mitä teen vierailulla?

Jag kan särskilt berätta om ekonomiska brott och hur den ekonomiska brottsligheten syns i samhället.

Jag kan berätta hur man bygger en kriminalroman kring det utstuderade ekonomiska brottet.

Jag kan också berätta om hur ekonomin och globaliseringen förändrar världen och påverkar Finland.

Formen kan vara föredrag, dialog, studiecirkel.


Suomeksi voisin puhua talousrikoksista ja niiden merkityksestä yhteiskunnalle. Sekä siitä, miten kehitetään kirjan juoni, joka liittyy talousrikollisuuteen.

Tuotanto

Svart brev från Kina, Schildts 2009
Den stora mannens skugga, Söderströms 2006