Kaija Sepponen

 Kaija Sepponen Lataa painokelpoinen kuva

© Esko Sepponen

Oulainen

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet
Haastattelut / juonnot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Tarinoista uutta näkökulmaa sotatapahtumiin.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Koulutukseltani olen kasvatustieteen tohtori. Pääosa työurastani on ollut julkisella sektorilla. Viimeiset kymmenen vuotta työskentelin yksityissektorilla ja eläköitymisen jälkeen perustin oman yrityksen. Olen tehnyt tutkimusta työn ohessa.  Työelämässä minua kiinnosti syrjäytyminen, seniorina olen alkanut tutkimaan sodan vaikutuksia ihmisten elämään.

Marraskuussa ilmestyvä esikoiskirjani Sururisti  (Warelia). Sen ensimmäinen osa rakentuu kaatuneitten omaisille lähettyjen osanottokirjeiden ympärille. Toisessa osassa keskityn kotirintamaan ja sodan vaikutuksista sotaleskien ja sotaorpojen elämään sodan päättymisen jälkeen.

Käyttäytymistieteilijänä ja kokemusasiantuntijana pystyn ymmärtämään ja myös selittämään sotaorpouden vaikutuksia. Tutkijana olen ulkopuolinen, mutta sotaorpojen isoon joukkoon kuuluvana sisäpuolella. Sen vuoksi tuon uudenlaista tulkintaa sodan vaikutuksesta sotaleskien ja sotaorpojen elämään.

Mitä teen vierailulla?

Sotatapahtumat, sotaveteraanit ja Lotat ovat oikeutetusti saaneet paljon huomioita. Sen sijaan sotalesket ja sotaorvot ovat jääneet tuntemattomiksi sodasta kärsijöiksi. Haluan kertoa mitä tälle ryhmälle tapahtui.

Tuotanto

Sururisti. Warelia 2020. ISBN 978-052-5940-87-1.

Sepponen. K. 1990. Tiedottavat palvelumuodot ja yhteistoimintasuhteet
julkaisussa: Kaunisto, M (toim.) Työnvälityksen kehittämishankkeita.
Työhallinnon julkaisu 4. Työministeriö.

Sepponen, K. 1993, Elämän hallinnan tukemisen vaikutus työllistymiseen. Tutkimus päihdeongelmaisten kuntoutuskurssista.
Lisensiaattitutkimus. Oulun yliopisto kasvatustieteiden tiedekunta.

Sepponen, K.1995. Pitkäaikaistyöttömyys ja terveys-
kuntoutustarpeet ja niiden selvittäminen. Julkaisussa (toimi. Parvi, V
ja Parvikko O.) Entäs nyt - henkinen hyvinvointi. Työministeriö,
työsuojeluosasto.

Sepponen, K. 1996. Ratkeaako utuisen asiakkaan ongelma. Janus
vol4(2): 157 - 167.

Sepponen. K. 1993. Elämänhallinnan tukemisen vaikutus työllistymiseen. Tutkimus päihdeongelmaisten kuntoutuskurssista. Lisensiaattityö. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.

Sepponen K. 1996. Koulutus, portti työmarkkinoille. Väitöstutkimus.
Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Työministeriö

Sepponen, K. 2015. Sotaorpouden vaikutus elämänkulkuun ja
hyvinvointiin. Kohderyhmänä Oulun Eteläisen alueen sotaorvot.
www.sotaorvot.fi

Sepponen, K. 2016. Oulaisten Kaatuneitten omaiset ry. 70-vuotta
1946 - 2016. Historiikki. Moniste.
www.sotaorvot.fi

Sepponen, K. 2018. Sota-ajan Suruviestit Kaatuneitten muistopäivänä 2018. Kokoelma aikaisemmin julkaistuista suruviesteistä. Moniste.
www.kolry.fi