Pasi Saukkonen

 Pasi Saukkonen Lataa painokelpoinen kuva

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Olen yhteiskuntien ja kansakuntien tulevaisuuden ennakoinnista ja erilaisuuden organisoinnista kiinnostunut politiikan tutkija.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Olen politiikan tutkija, Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen dosentti ja työskentelen erikoistutkijana Helsingin kaupungilla. Olen aikaisemmin toiminut kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen erikoistutkijana ja johtajana sekä eri tehtävissä Helsingin yliopistossa. Kulttuuripolitiikan lisäksi olen julkaissut runsaasti maahanmuutosta, kotoutumisesta ja kotouttamisesta sekä monikulttuurisuudesta ja multikulturalismista.

Asuin 1990-luvulla pitkään Alankomaissa, ja sen perintönä on jatkunut kiinnostus Alankomaita ja sittemmin myös Belgiaa kohtaan. Myös Suomen poliittinen järjestelmä, ja poliittiset järjestelmät ylipäätään, kuuluvat osaamisalueisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Näiden aiheiden lisäksi olen tutkinut myös kansallista identiteettiä, nationalismia ja kielipolitiikkaa.

Olen urani aikana pitänyt suuren määrän luentoja ja esitelmiä erityyppisissä tilaisuuksissa kouluvierailuista usean sadan hengen tapahtumiin sekä osallistunut paneeli- ja muihin keskusteluihin.

Mitä teen vierailulla?

Puhun mielelläni yhteiskuntien ja kansakuntien sekä kansainvälisen liikkuvuuden historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Erityisosaamisalueitani ovat kieli- ja muu vähemmistöpolitiikka, kotoutuminen ja kotouttaminen, nationalismi ja kansallinen identiteetti sekä monikulttuurisuus ja siihen suhtautuminen. Pystyn myös vetämään esimerkiksi työpajoja koskien sitä, millä tavalla yhteisöissä, yrityksissä ja yhteiskunnissa voidaan suhtautua etnisiin ja kulttuurisiin eroihin ihmisten kesken.

Tuotanto

Ajantasainen julkaisuluetteloni löytyy blogini esittelysivulta:
https://pasisaukkonen.wordpress.com/tietoja/

Tuoreimpia julkaisujani ovat:
Saukkonen, Pasi: Kotoutuminen kaupungissa. Kokonaiskuva ulkomaalaistaustaisista Helsingissä vuonna 2020. Tutkimuksia 1. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_05_06_Tutkimuksia_1_Saukkonen.pdf
Saukkonen, Pasi (2020). Vimmainen maailma. Kirjoituksia muuttoliikkeestä, monikulttuurisuudesta ja nationalismista. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/03/j-35-isbn-978-952-7167-93-9-vimmainen-maailma.pdf.
Saukkonen, Pasi (2020) Politiikka erilaisuuden organisointina ja aikamme suuret haasteet. Teoksessa Miriam Attias & Jonna Kangasoja (toim.): Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Helsinki: Into Kustannus 2020.
Pitkänen, Ville, Pasi Saukkonen & Jussi Westinen (2019). Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa. Raportti 6. Helsinki: e2 Tutkimus 2019. https://e2.fi/publication/229.
Pitkänen, Ville, Pasi Saukkonen & Jussi Westinen (2019) Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen. Raportti 5. Helsinki: e2 Tutkimus. Https://e2.fi/publication/135.