Peter Sandström

 Peter Sandström Lataa painokelpoinen kuva

© Robert Seger / Schildts & Söderströms

Åbo

Kirjailijavierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Yläkoulu

Kuvaus

Jag är född 1963 i Nykarleby, har utbildat mig till journalist i Helsingfors, och är numera bosatt i Åbo, där jag bland annat undervisar i litterärt skapande. Som författare rör jag mig i realistiska miljöer utgående från nutidens Finland (ofta från 1960/70-talet och framåt till våra dagar). Mina litterära gestalter brottas ofta med motstridiga känslor för sin omgivning och för sina egna liv. I berättelsernas fokus ligger ofta relationer eller bristen på relationer mellan kvinnor och män, mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Vi drömmer om så mycket i livet, men vad uppnår vi?

Mitä teen vierailulla?

Jag blandar tal och uppläsning, ger gärna utrymme för frågor och diskussion. Mina specialområden är könsroller (är det viktigt att skilja på kvinnligt och manligt inom livets olika områden?), pojkars uppväxt (måste pojkar vara tuffa och tävlande, är det viktigt att få respekt?) och rollmodeller (hur stor betydelse har manliga och kvinnliga rollmodeller för vårt sätt att se på oss själva?).

Jag behandlar också författandets villkor; hur blir man författare, hur skapar man litterära gestalter och intriger, kan man skriva om vad som helst, hur blir en text levande, är det OK att skriva om verkliga människor så att de går att känna igen i texten? Jag kan också introducera och leda skrivövningar på olika nivåer, om så önskas.

Tuotanto

NOVELLSAMLINGAR
Mamma november, 2018
Till dig som saknas, 2012
Syster måne, 2001
Plebejerna, 1998

ROMANER
Manuskript för pornografiska filmer (2004) , Gigant (2008)