Työpaja: Salaseura roistojen ja/tai kummitusten jäljillä

 Työpaja: Salaseura roistojen ja/tai kummitusten jäljillä

Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Proosatarinan työpaja alakouluikäisille

Kirjojeni kohderyhmä

Alakoulu

Kuvaus

Kirjailija Marjut Brunilan työpajassa aloitetaan proosatarinan suunnittelu ryhmissä. Lopuksi jokainen osallistuja tuottaa proosatekstin itsenäisesti. Työpaja on suunnattu alakoululaisille, luokille 1-6. Ikätason mukaan työpaja on muunneltavissa ja tilanteen mukaan sovellettavissa.

Alustukseksi kirjailija kertoo lukemisen tärkeydestä ja kirjoittamisen hauskuudesta muutamalla sanalla.

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa ryhmäläiset perustavat salaseurat, joille keksitään nimet. Kirjailija lukee mukanaan tuoman lyhyen rikostarinan/kummitustarinan kaikille sekä näyttää kuvia tapahtumapaikasta.

Salaseuralaisten tehtävänä on ratkaista rikos, keksiä tarina siitä, miten salaseura saa rikolliset kiinni ja/tai miksi kummitus kummittelee.

Ryhmät voivat kirjoittaa ideoita paperille. Mikäli halutaan ja tilaa ja aikaa on riittävästi, ryhmät voivat vlogata (videoblogata) ideointinsa älykännykällä tai tabletilla. Näin tarinan keksimiseen tulee toiminnallisempi vaihe.

Työpajan toisessa vaiheessa kirjailija lukee pätkän omasta Immu-kirjastaan. Tämän jälkeen hän pitää lyhyen alustuksen proosatekstin tuottamisesta. Tässä vaiheessa jokainen osallistuja alkaa suunnitella omaa tekstiään.

Työpajan päätteeksi osallistujat saavat tehdä kysymyksiä kirjailijalle, mikäli niin haluavat.

Työpajan pituus: min. 2 x 45 min.

Jos niin toivotaan, työpajaa voi jatkaa vielä toisella tapaamiskerralla. Silloin ryhmissä voidaan tehdä proosateksteistä näytelmätekstejä ja/tai suunnitella elokuvakäsikirjoitusta.