Anne Rossi-Horto

 Anne Rossi-Horto Lataa painokelpoinen kuva

© Elina Julin

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Taiteen, kirjallisuuden ja taidekasvatuksen puolella ja puolesta. Esikoiskirjailija mutta esiintyjänä kokenut.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Olen kirjoittanut teoksen Silmät tottuvat pimeään (Like 2023), joka avaa lukijalle vuosikausia kestäneen matkan siskoni päiväkirjoihin sekä siihen mitä hänestä jäi jäljelle. Teoksen syntyprosessi on ollut poikkeuksellinen ja pitkä. Olen tehnyt työurani kutsumusammatissani taidekasvattajana. Työssäni olen päässyt puhumaan taiteen merkityksestä tuhansille lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille sekä houkuttelemaan heidät tekemään kuvia ja puhumaan niistä. Olen tehnyt myös pitkään töitä syrjäytymisvaarassa olevien nuorien parissa Kent-hankkeessa. Kirjallisuuden maailmaan hyppääminen ja siitä puhuminen nivoutuvat tähän syvään kokemukseeni taiteen roolista ja merkityksestä ihmisen elämässä.

Mitä teen vierailulla?

Voin puhua ja keskustella mistä tahansa, minkä pariin kirjani vie lukijan ajatukset. En pelkää puhua haastavistakaan aiheista kuten luokkaeroista, mielenterveyden ongelmien tunnistamisesta, syrjäytymisestä, toiseuden kokemuksesta, kasvatuksesta, itsemurhasta ja kuolemasta. Yksityisyyteni on minulle tärkeää mutta voin puhua niistä aiheista ja teemoista joita kirjani käsittelee.

Se lisäksi puhun mielelläni myös kirjoittamisesta ja taiteellisesta prosessista, sen vaativuudesta ja lohdullisuudesta. Olen erityisen tottunut puhumaan nuorille sekä puhumaan heidän kanssaan. Nuorten kohdalla tärkeäksi koen dialogisen kohtaamisen. Teen mielelläni kouluvierailuja.

Olen myös kokenut luennoitsija ja tottunut puhumaan taiteesta ja taidekasvatuksesta asiantuntijaroolissa. Olen tehnyt sanataidetta ja kuvataidetta yhdistävää työpajatyöskentelyä Liisa Vilkkumaan kanssa ja olemme valmiita myös rakentamaan erilaisia työpajatoimintoja, joissa kuvataide ja sanataide yhdistyvät.

Tuotanto

Silmät tottuvat pimeään, Like, 2023