Henrika Ringbom

 Henrika Ringbom

Helsingfors

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Jag är en finlandssvensk poet, född 1962 och bosatt i Helsingfors. Debuterade gjorde jag 1988 med diktsamlingen Båge, och har sedan dess jag gett ut ytterligare sju böcker, både poesi och prosa. Dessutom är jag verksam som översättare, särskilt av finsk lyrik. Hösten 2016 kommer jag ut med en poetisk essä, ”Elden, leende. Berättelse från en resa till Japan”. Den japanska kulturen och litteraturen har länge fascinerat mig. Annat som mina tankar och texter kretsar kring är naturen, tystnaden och vår existens i tiden och rummet. Jag strävar efter att skriva klart och koncist, och skapa skönhet och mening med hjälp av språket. Mina romaner finns också på finska och mina dikter har översatts bland annat till finska, engelska, tyska, spanska och italienska.

Mitä teen vierailulla?

Jag pratar gärna om både skrivande och läsande: om hur jag själv arbetar, och om vilka författare och böcker som inspirerat och påverkat mig.

Till de författare som haft stor betydelse för mig hör bl.a. Carl Jonas Love Almqvist, Anna Achmatova, Italo Calvino, Mirkka Rekola och Ann Jäderlund.

Ett specialintresse är den japanska kulturen och litteraturen, t ex de japanska diktformerna tanka och haiku - jag håller gärna skrivarverkstäder kring dem.

Det visuella i alla former - bildkonst, film, drömmar - och dess förhållande till språket hör till det jag funderat mycket på och kan hålla föredrag om.

Jag kommer bra överens med unga, och håller helst skrivarverkstäder för ungdomar i åldern 15-25.

Medverkar gärna vid uppläsningar.

Tuotanto

Elden Leende. Berättelse från en resa till Japan, utkommer hösten 2016 på förlaget
Öar i ett hav som strömmar, dikter, S&S 2013 (på italienska, Scogli 2014)
Händelser. Ur nya pressen 1968-1974 – prosadikter, Söderströms 2009
Sonjas berättelse, roman, Söderströms 2005 (på finska Sonjan kertomus, 2005)
Valkoinen vinttikoira, dikturval i finsk översättning, Tammi 2005
Den vita vinthunden, dikter, Söderströms 2001
Martina dagers längtan, roman, Söderströms 1998 (på finska och danska 1999, på ryska 2001)
Det finns ingen annanstans, dikter, Söderströms 1994
Det jag har, dikter, Söderströms 1990
Båge, kortprosa och dikter, Söderströms 1988

Poesin. En debattbok – med Ralf Andtbacka, Tatjana Brandt, Agneta Enckell, Peter Mickwitz och Matilda Södergran, Ellips 2014
Poesi med andra ord – en brevväxlingsbok om lyrik (med a. Enckell och p. Mickwitz), Söderströms, 2003

ÖVERSÄTTNINGAR I URVAL
Henrikka Tavis diktsamling Hoppet, Ellerströms 2015
Mirkka Rekola, dikt urval en Gynnsam plats för hjärtat, Ellerströms 2011
Markku Paasonens diktsamling Sånger om sjunkna städer, Occident förlag 2006