Henrika Ringbom

 Henrika Ringbom

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Jag är en poet som också skriver prosa, läser mina dikter och talar att skriva, läsa och lyssna, om språket som förenar oss.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Jag debuterade som poet år 1988 och har skrivit och gett ut böcker i över trettio år. Jag ser mig som en poet som också skriver prosa, och har gett ut sju diktsamlingar, två romaner och en essäbok. I mitt skrivande strävar jag efter att nå fram till en allt större frihet i språket och tanken.

Jag inleder min senaste diktbok, “En röst finns bara när någon hör den” (2020), med att tilltala läsaren, och går sedan i dialog med olika dikter och konstverk. I den, liksom i mina närmast föregående böcker, syns spår av mitt intresse för det japanska. Jag har gjort flera resor till Japan men är fast förankrad i Helsingfors och den åboländska skärgården.

Jag ser skrivandet som en organiskt framväxande process och naturen som kraft och mysterium verkar starkt inspirerande på mig. Jag låter mig ledas av intuitionen men lägger stor vikt vid hantverket, njuter av att vara noggrann och arbeta mig fram till en sinnlig och tydlig dikt.

Mitä teen vierailulla?

Jag talar om att läsa och skriva, särskilt dikt. Om vad som händer i skrivprocessen, men också om författarlivet och dess växlingar från intensivt skapande till manusinlämning och publicering.

Andra områden jag känner väl är den finlandssvenska och nordiska litteraturen, och den japanska litteraturen och kulturen i allmänhet.

Jag har dragits till det japanska sedan jag var barn. I mina senaste böcker syns påverkan från det japanska direkt, i form av haiku och tankadikter. Jag undervisar gärna i skrivarverkstäder, t ex för att skriva just haikun, men också annan dikt.

Jag har undervisat mycket, bl a på Författarskolan i Bø, Telemark, och på Konstuniversitet i Helsingfors, i första hand unga vuxna men jag undervisar gärna också äldre.

Jag strävar att skapa en avslappnad, tillåtande stämning och sätta igång skrivprocessen hos deltagarna.

Tuotanto

Elden Leende. Berättelse från en resa till Japan, utkommer hösten 2016 på förlaget
Öar i ett hav som strömmar, dikter, S&S 2013 (på italienska, Scogli 2014)
Händelser. Ur nya pressen 1968-1974 – prosadikter, Söderströms 2009
Sonjas berättelse, roman, Söderströms 2005 (på finska Sonjan kertomus, 2005)
Valkoinen vinttikoira, dikturval i finsk översättning, Tammi 2005
Den vita vinthunden, dikter, Söderströms 2001
Martina dagers längtan, roman, Söderströms 1998 (på finska och danska 1999, på ryska 2001)
Det finns ingen annanstans, dikter, Söderströms 1994
Det jag har, dikter, Söderströms 1990
Båge, kortprosa och dikter, Söderströms 1988

Poesin. En debattbok – med Ralf Andtbacka, Tatjana Brandt, Agneta Enckell, Peter Mickwitz och Matilda Södergran, Ellips 2014
Poesi med andra ord – en brevväxlingsbok om lyrik (med a. Enckell och p. Mickwitz), Söderströms, 2003

ÖVERSÄTTNINGAR I URVAL
Henrikka Tavis diktsamling Hoppet, Ellerströms 2015
Mirkka Rekola, dikt urval en Gynnsam plats för hjärtat, Ellerströms 2011
Markku Paasonens diktsamling Sånger om sjunkna städer, Occident förlag 2006