Jyrki Paaskoski

 Jyrki Paaskoski Lataa painokelpoinen kuva

© Elina Simonen

Savonlinna

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet
Haastattelut / juonnot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Minulla on laaja kokemus Suomen historian ja kulttuurin asiantuntijatehtävissä ja olen innostava esiintyjä.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Minulla on laaja kokemus Suomen historian ja kulttuurin asiantuntijatehtävissä, puhujana ja opettajana, sisällöntuottajana, tutkijana ja kirjoittajana. Erikoisalojani ovat Suomen ja Venäjän sekä Itä-Suomen historia, kulttuuri, talous ja politiikka, yritys- ja järjestöhistoria sekä elämäkerrat.

Väittelin tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1997 tutkimuksellani Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. Sen jälkeen olen julkaissut lukuisia laajoja monografioita ja artikkeleita, yritys- ja järjestöhistorioita, laatinut näyttely- ja dokumenttielokuvakäsikirjoituksia ja erilaisia selvityksiä sekä puhunut, luennoinut ja opettanut.

Asiantuntijaverkostooni ja yhteistyökumppaneihini kuuluu kulttuuri- ja museoalan ammattilaisia, historiantutkijoita, luennoitsijoita ja puhujia, kirjankustantajia ja dokumenttielokuvan tuottajia, joiden kanssa olen toteuttanut erilaisia julkaisu- ja näyttelyhankkeita, dokumenttielokuvia, näyttelyitä, tapahtumia ja tilaisuuksia.

Mitä teen vierailulla?

Olen valmis puhumaan erityisesti Itä-Suomen ja Karjalan historiasta, Suomen, Ruotsin ja Venäjän yhteisestä historiasta aikajänteellä keskiajasta nykypäiviin saakka. Asiaskaala ulottuu poliittisesta historiasta talous- ja sosiaalihistorian kautta kulttuurihistoriaan. Viime aikoina olen runsaasti puhunut esimerkiksi Itä-Suomen matkailuhistoriasta.

Osaan kertoa kuulijoille menneisyyden tapahtumista ja ilmiöistä kiinnostavalla ja innostavalla tavalla ja tuoda ne nykypäivään asti. Lisäksi voin kertoa tietokirjailijan ja puhujan työstä sekä dokumenttielokuvien käsikirjoittamisesta ja esiintymisestä niissä.

Tuotanto

Viisiosainen minidokumenttielokuva Suvorovin Suomi, ks. https://www.youtube.com/results?search_query=suvorovin+suomi

Saimaa-ilmiö, Savonlinnan kaupungin hakukirja Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 – esivalinta.
Saimaa-ilmiö, Grano, Mikkeli. 60 s. Myös englanniksi http://savonlinna2026.bonsait.fi/resources/public//
ladaNavat%20materiaalit/saimaailmio_hakukirja_englanti.pdf

Rajamaa, Etelä-Karjalan historia I. Toim. Jyrki Paaskoski ja Anu Talka. Edita, Keuruu 2018. 801 s. Omat
kirjoitusosuudet s. 6–11, 543–566, 601–610, 618–633, 638–639, 650–691.

Rajamaakunta, Etelä-Karjalan historia II. Toim. Jyrki Paaskoski ja Anu Talka. Edita, Keuruu 2019. 775 s. Omat
kirjoitusosuudet s. 7–14, 684–697.

Ihmisen arvo, Helsingin Diakonissalaitos 150 vuotta. Edita Publishing, Helsinki 2017. 453 s.

Inkerin kirkon neljä vuosisataa, Kansa, kulttuuri, identiteetti (toim. Jouko Sihvo ja Jyrki Paaskoski). Kirjokansi
95/SKS: Helsinki 2015. ”Inkerin kirkko ja inkerinsuomalaisten identiteetti”, s. 11–16. ”Inkerin kirkko Venäjän
keisarikunnassa suuresta Pohjan sodasta 1800-luvun alkuun”, s. 71–128.