Jonimatti
Joutsijärvi

 Jonimatti Joutsijärvi

© Olli-Pekka Tennilä

Turku

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijakooste

Kirjaudu sisään tilataksesi kirjailijavierailuita.

Esiintymispaikat

Alakoulu , Yläkoulu , Lukio , Ammatillinen oppilaitos , Kansalais- ja työväenopisto , Yliopisto ja korkeakoulu , Kirjasto , Kulttuurikeskus tai taidelaitos , Yritys tai kaupallinen tilaisuus , Yhdistys tai järjestö , Seurakunta , Kulttuuritapahtuma , Juhlat tai yksityistilaisuus

Maakunta

Varsinais-Suomi

Kuvaus

Olen julkaissut runoutta, esseistiikkaa taiteesta ja elämästä. Tällä hetkellä työn alla ovat omaelämäkerrallinen fantasiaromaani, lauletun ja esitetyn runouden kehittäminen sekä kaksi runoelmaa. Runouteni ilmaisumuodot ulottuvat kirjoituksesta lauluun, kertovasta runoudesta visuaaliseen runouteen. Haluan jatkuvasti oppia uutta kirjallisuuden muodoista, kirjoittamiseni syistä ja seurauksista sekä eritoten itsestäni elävänä, kirjoittavana olentona.

Aloitin kirjoittamaan seitsemänvuotiaana scifikertomuksia, teini-iässä keskityin runouteen. Kirjoittamiseni ytimessä on tarve ymmärtää olemista ja elämää, kokea täydesti ja jakaa ymmärryksen ja kokemuksen hetkiä toisten kanssa. Kulttuurintutkijan ja kehoterapeutin koulutukseni tukevat luovaa työtäni. Kirjallisuus on minulle kehollinen ja tajunnallinen prosessi, joka ylittää yksilön elämänkaaren.

Mitä teen vierailulla?

Esitän runojani lukien ja laulaen. Tilaisuuden salliessa pyrin keskustelevaan vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Tapani esittää runoutta on herkkä ja väkevä, omaleimainen ja lähestyttävä sekä pienelle että isolle yleisölle. Suhtaudun esiintymiseen tilanteen ja yleisön mukaan luopumatta kuitenkaan omimmasta tekemisen tavastani.

Perehtymiseni taiteen eri alueisiin, kulttuurin tutkimukseen sekä kehon ja mielen yhteyttä tutkiviin menetelmiin antaa minulle valmiuden puhua käytännöllisesti sekä ymmärrettävästi kirjailijan ja esiintyjän työstä, luovan työn prosessista, taiteen suhteesta ihmisenä olemiseen ja itseymmärrykseen sekä taiteen yhteisöllisyydestä ja yhteiskunnallisuudesta.

Luentojen tai työpajojen aiheita ovat esimerkiksi:

Kirjallisuuden ja esitystaiteen kokonaisvaltainen kokeminen ja tekeminen.
Kirjallisuuden yhteydet esittäviin ja visuaalisiin taiteisiin.
Kirjallisuuden, lukemisen ja kirjoittamisen ruumiillisuus.
Kuunteleminen taiteessa ja elämässä.
Omaelämäkerrallisuus ja itsetuntemus taiteen tekemisessä.
Ääni ja laulu ihmisen lajityypillisenä ja elämänymmärrystä kasvattavana toimintana.

Tuotanto

Itsenäiset kaunokirjalliset teokset:

Ohjattua kerhotoimintaa niille joiden sydämessä läikkyy, runokokoelma, Poesia 2015
Yrityksiä ymmärtää rakkauden kaksoiskäsky, kuvarunoinstallaatio, Jyväskylän taidemuseo 2013
Ei mikään itsessään, esseekokoelma, Sanasato 2010
Aloitan alusta. Alan laulaa, proosaruno, ntamo 2010
Tule on minun nimeni, runokokoelma, ntamo 2007

Lisäksi performansseja, runoesityksiä, luentoja.
Artikkeleita, kritiikkejä, runoja ja kuvarunoja kulttuurilehdissä ja -julkaisuissa