Yvonne Hoffman

 Yvonne Hoffman Lataa painokelpoinen kuva

© Charlotta Boucht / Schildts & Söderströms

Vasa; Lappvik

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Som författare har jag skrivit både för barn och vuxna. Det dröjde länge innan jag vågade tro på mig själv som författare. I över 20 år arbetade jag som lärare och skrev mina böcker vid sidan om. Jag tror inte det var negativt, eftersom läraryrket är ett mycket levande och rörligt arbete där man ständigt träffar och konfronteras med andra människor, medan författaryrket i stället är ett ensamt jobb.

Jag var lektor i svenska på Vasa universitet, vilket betydde att jag hade både svensk- och finskspråkiga studerande. Också det var givande, det var lärorikt och spännande att undervisa sitt språk både som modersmål och som främmande språk. Språk – både olika språk och språket i dess olika former har alltid varit mitt största intresse. Skulle jag idag få välja min yrkeskarriär på nytt, skulle jag välja samma bana.

Mitä teen vierailulla?

Beroende på målgrupp har jag flera olika tillvägagångssätt. I skolor föredrar jag mindre grupper – helst en klass och högst 2 klasser tillsammans – för att kunna diskutera och aktivera eleverna. I andra sammanhang, där publiken kommer för sitt eget intresse och där det är mera frågan om en föreläsning, går det bra med flera åhörare. I lågstadier-högstadier-gymnasier talar jag gärna om författarens roll: hur arbetar en författare? hur börjar och slutar man en text? hur arbetar man med sina texter? hur bygger man upp spänning? var får man idéer? vad betyder språk och stil...?
Mina specialområden är historia och historier. I mina barn- och ungdomsböcker har jag gärna gått tillbaka i historien: vikingatid – stora ofreden under 1700-talet – 1910-talet – vinterkriget. Samtidigt har jag ständigt varit intresserad av historierna, myterna och sägnerna, vilket har fört mig över till dels fantasygenren, dels till spökhistorierna. Dessa är snarast riktade till en mera vuxen läsarkrets. I föreläsningar har jag behandlat t. ex. fyndet av brev från 1890-talet som gett upphov till en bok om människor i Ryssland och Finland, eller förhållandet mellan verklighet och sanning i det skrivna, eller vårt behov av spänning, eller historiens behov av historier, eller skillnaden mellan att skriva för barn och vuxna, etc.
Jag uppträder gärna som berättare, speciellt då spökhistorier. Jag kan hålla 4 lektioner per dag i skolor. Jag uppträder helst på svenska, men behärskar också finska och engelska. Under vinterhalvåret (november - april) rör jag mig helst i Österbotten, under sommarhalvåret (maj - oktober) rör jag mig i Nyland-Åboland.

Tuotanto

BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER
Tsarens galejor, FontanaMedia 2009
Det röda bokmärket, historiabok, FontanaMedia 2006
Ögonen och andra spökhistorier, Schildts 1996
När man vänder på stenar, nutid + vinterkriget, Schildts 1999
De fyra portarna, fantasy, Schildts 1995

VUXENBÖCKER
Det förlorade paradiset. Tretton skymningsberättelser, Schildts 2011
Berättelser från kusten, Tarinoita rannikolta, Tales from the Coast, Scriptum 2008. Finsk version: Maikku Konsin, engelsk version: Gerald Porter
Pojken i dimman och andra skymningsberättelser, Schildts 2006
Spåren efter Mitja. Breven till Ingrid 1896-1899, Scriptum 2006