Timo
Harju

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Olen sanataiteilija, joka täystyöllistyy kirjailijana, yhteisötaiteilijana ja kirjoittamisen opettajana.

Minulta on julkaistu kaksi runoteosta, joista ensimmäinen sijoittuu vanhainkodin osastolle ja toinen kuvaa lähisuhdeväkivaltaa, omia lapsiani sekä tutkii runouden mahdollisuuksia hoivata.

Myös yhteisötaiteilijana (tai hoivataiteilijana, minulle nämä sanat tarkoittavat samaa työtä) pyrin tekemään intiimiä työtä, tuomaan kohtaamisen herkkyyttä paikkoihin, joissa sille on erityinen tarve. Siksi olen päätynyt tekemään taidetyötä esimerkiksi ensi- ja turvakodin työntekijöiden ja heidän asiakkaidensa kanssa. Haluan elää elämääni niin, että siinä olisi mahdollisimman erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Siksi käyn vierailuilla niin alakouluissa, vankiloissa, kaupunginvaltuustoissa kuin vanhusten hoivakodeissakin. Taide vie paikkoihin, joihin en koskaan muuten pääsisi.

Mitä teen vierailulla?

Olen ohjannut taidetyöpajoja erityisesti vanhustyön sekä lastensuojelun laitoksissa, jonkin verran myös vankiloissa, sairaaloissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa sekä kehitysvammaisten toimintakeskuksissa. Ohjaamissani pajoissa on tärkeää itseilmaisun helpottaminen ja toisten hyväksyvä katsominen ja kuunteleminen. Tiivistetysti sanottuna minäkuvallinen ja sinäkuvallinen työskentely. Metodeina olen käyttänyt varsinkin korvarunoa ja runomuotokuvaa. Kumpaakin metodia olen ollut synnyttämässä ja kehittämässä ja kouluttanut niistä sekä laajemmin hoivataiteesta niin taiteilijoita kuin sosiaalialan työntekijöitäkin satunnaisesti 2010 lähtien. Hoivataidetta olen tehnyt jatkuvasti vuodesta 2007 lähtien ja minulla on jo paljon kokemuksia sekä onnistumisista että epäonnistumisista.

Opetan luovaa kirjoittamista ja sanataidetta kaikenikäisille. Sanataideohjaajana olen työskennellyt erityisesti aikuisten kanssa avoimessa yliopistossa sekä teini-ikäisten kanssa muun muassa sanataidekoulu Kratin 12-14 vuotiaiden ryhmän ohjaajana. Olen ohjannut puolisen sataa sanataidetuntia äidinkielen opettajien vieraana, muutamia työpajakokonaisuuksia kirjastoihin sekä yhden kokonaisuuden päiväkotilapsille Salon taidemuseoon.

Esitän omia runojani taidetapahtumissa. Kirjoitan tilauksesta runomuotokuvia esim. syntymäpäiville ja polttareihin.

Tuotanto

Kaikenhymyiset, ntamo 2015
Kastelimme heitä runsaasti kahvilla, ntamo 2009