Päivi
Hamarus

 Päivi Hamarus

Jyväskylä

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijakooste

Kirjaudu sisään tilataksesi kirjailijavierailuita.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Olen väitellyt kiusaamisesta ja perehtynyt aiheeseen opettajan, tutkijan ja hallinnon näkökulmasta sekä tutkimukseni pohjalta lasten ja nuorten näkökulmasta. Olen toiminut kouluttajana pitkään jolle opettajan koulutus sekä puheviestinnän opinnot ovat olleet hyvä pohja. Väitöksen pohjalta olen ollut kutsuttuna asiantuntijana eri puolilla Suomea. Sain vuoden kasvattajan palkinnon vuonna 2010. Googlaamalla nimeni löydät artikkeleita, joissa käsittelen aihetta eri näkökulmista.

Luennoin kiusaamisesta ilmiönä ja yhteisön hyvinvoinnista. Voin pitää myös työpajoja joissa työstetään asioita omaan arkeen soveltuviksi. Alla kysymyksiä jotka kuvaavat sisältöä. Millainen yhteisö ruokkii sitä? Mitä kiusaamisessa on kysymys? Miten puuttua kiusaamiseen? Miten kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun? Entä kiusatun perheeseen? Mitä tarkoittaa kiusaamisen jälkihoito ja mitä se pitää sisällään?

Mitä teen vierailulla?

Luennot, työpajat tai muu luova toteutusmuoto. Olen taitava osallistamaan ja herättämään keskustelua.

Tuotanto

Hamarus, P. Holmberg-Kalenius, T., Salmi, S. Opas kiusaamisen jälkihoitoon, PS-kustannus 2015
Hamarus, P, Landen, L. Kanervio, P. Pulkkinen, S. Huuto! Lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta, PS-kustannus 2014
Hamarus, P. & Kaikkonen, P. Kiusaamisen määritelmät ja määrittely. Artikkeli julkaistu teoksessa Tuuli Asunmaa ja Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 7. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston /VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2013, PS-kustannus 2013
Haukku haavan tekee, PS-kustannus 2012
Hamarus, P. & Kaikkonen, P. Kiusaamisen määritelmät ja määrittely. Kasvatus 42 (1), 58-68, 2011
Artikkeli Vaakamalli® kouluyhteisön hyvinvoinnin luomisessa. Teoksessa Kirsi Pohjola (toim.) Uusi koulu. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos, 131-141, 2011
Koulukiusaaminen yhteisön näkökulmasta. Julkaisussa R. Jaatinen, V. Kohonen & P. Moilanen (toim.) Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurien välinen toimijuus. OKKA-säätiö, 222−236, 2009
Koulukiusaaminen. Huomaa, puutu, ehkäise, Kirjapaja 2008
Hamarus, Päivi & Kaikkonen, Pauli. School bullying as a creator of pupil peer pressure. Educational Research 50 (4), 333−345, 2008
Hamarus, Päivi & Kaikkonen Pauli. Miten koulukiusaaminen syntyy ja kehittyy? Yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta. Kasvatus 38 (3), 228−239, 2008
Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoululaisten kokemuksia kiusaamisesta. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 288. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja, 2006
Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen vuorovaikutuksen avulla, Pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto 2001
Tiimit oppilaitoksessa vai tiimioppilaitos, Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 14/2000
Älä kiusaa mua! Miten tunnistan ja estän koulukiusaamisen, Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja10/1998