Päivi Hamarus

 Päivi Hamarus Lataa painokelpoinen kuva

Jyväskylä

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Oivalluttava, ratkaisukeskeinen luennoija, tietokirjailija, kouluttaja ja kasvatustieteen tohtori.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset

Kuvaus

Lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Olen väitellyt koulukiusaamisesta ja jälkihoidosta ja kirjoittanut aiheesta useita kirjoja.  Haluatko sinä tietää, miksi kiusataan, miten kiusaaminen syntyy ja mikä sitä pitää yllä?

Mitä teen vierailulla?

Asiantuntijaluento, virtuaalisesti - olen oivalluttava ja osallistava puhuja.

Tuotanto

Opas kiusaamisen jälkihoitoon. PS-kustannus.
Haukku haavan tekee. PS-kustannus.
Koulukiusaaminen. Yläkoululaisten kokemuksia kiusaamisesta. 2006. Jyväskylän yliopisto.

Hamarus, P. Holmberg-Kalenius, T., Salmi, S. Opas kiusaamisen jälkihoitoon, PS-kustannus 2015
Hamarus, P, Landen, L. Kanervio, P. Pulkkinen, S. Huuto! Lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta, PS-kustannus 2014
Hamarus, P. & Kaikkonen, P. Kiusaamisen määritelmät ja määrittely. Artikkeli julkaistu teoksessa Tuuli Asunmaa ja Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 7. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston /VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2013, PS-kustannus 2013
Haukku haavan tekee, PS-kustannus 2012
Hamarus, P. & Kaikkonen, P. Kiusaamisen määritelmät ja määrittely. Kasvatus 42 (1), 58-68, 2011
Artikkeli Vaakamalli® kouluyhteisön hyvinvoinnin luomisessa. Teoksessa Kirsi Pohjola (toim.) Uusi koulu. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos, 131-141, 2011
Koulukiusaaminen yhteisön näkökulmasta. Julkaisussa R. Jaatinen, V. Kohonen & P. Moilanen (toim.) Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurien välinen toimijuus. OKKA-säätiö, 222−236, 2009
Koulukiusaaminen. Huomaa, puutu, ehkäise, Kirjapaja 2008
Hamarus, Päivi & Kaikkonen, Pauli. School bullying as a creator of pupil peer pressure. Educational Research 50 (4), 333−345, 2008
Hamarus, Päivi & Kaikkonen Pauli. Miten koulukiusaaminen syntyy ja kehittyy? Yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta. Kasvatus 38 (3), 228−239, 2008
Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoululaisten kokemuksia kiusaamisesta. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 288. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja, 2006
Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen vuorovaikutuksen avulla, Pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto 2001
Tiimit oppilaitoksessa vai tiimioppilaitos, Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 14/2000
Älä kiusaa mua! Miten tunnistan ja estän koulukiusaamisen, Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja10/1998