Nina Gran

 Nina Gran Lataa painokelpoinen kuva

© Niklas Sandström

Helsingfors

Festtal
Föreläsningar
Författarbesök
Verkstäder
Virtuella författarbesök

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Nina Gran är en inspiratör, kulturpedagog och barnboksförfattare

Kirjojeni kohderyhmä

Daghem , Förskola , Vuxna

Kuvaus

Jag heter Nina Gran och är en inspiratör, kulturpedagog och barnboksförfattare, som arbetat med barnkultur och ordkonst i Finland i femton år.  Jag vill väcka intresse för fantasin och för det lekfulla i språk- och uttrycksförmågan hos både barn och vuxna. Dikter, rim och ramsor är bra byggstenar för skapande och för ord- och språklek med hela kroppen. Jag har lett de första verkstäderna i babypoesi på svenska i Finalnd redan för femton år sedan och efter det även utvecklat olika koncept för rimlek och Rimjam.

Min egen barnbok “Dikter för små öron” utkom på våren 2022 på Förlaget i Helsingfors och är en bra utgångspunkt för interaktiva verkstäder för barn både på daghem eller i nybörjarundervisningen. Den lekfulla boken lämpar sig väl för reflekterande och interaktiva verkstäder kring dikt och fantasi även för pedagoger eller andra intresserade vuxna. I mina inspirationsverkstäder kan jag också använda mig av rekvisita, musik, bilder och föremål.

Mitä teen vierailulla?

Jag håller gärna lekfulla diktverkstäder för barn på daghem eller i nybörjarundervisningen utgående från min glada och lekfulla bok Dikter för små öron. Boken är också en utmärkt utgångspunkt för inspirationsverkstäder, -föreläsningar eller -kurser för pedagoger, bibliotekarier eller andra intresserade vuxna.

Jag kan också erbjuda skapande verkstäder eller föreläsningar med lekfull ordkonst, dikter och kreativa muntliga och skriftliga övningar kring olika teman för varierande målgrupper.

Dessutom kan jag vid behov kombinera litterära och skapande verkstäder med teman som tangerar fantasi- och läsfrämjande, kulturpedagogik eller kreativ utveckling.

Tuotanto

Dikter för små öron, 2022, Förlaget

Har även skrivit veckovisa dagsverser i HBL under signaturen anagrinn sedan 2012

Flera verk via länkarna nedan