Anna Viveca Gardberg

 Anna Viveca Gardberg Lataa painokelpoinen kuva

© Sarri Kukkonen

Helsingfors

Föreläsningar
Virtuella författarbesök
Författarbesök

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Gymnasium , Högstadium , Lågstadium , Vuxna

Kuvaus

Hur kan vanliga fredliga unga män som brinner för poesi och litteratur plötsligt radikaliseras och välja att strida i ett inbördeskrig? År 1917 möttes Carl-Rudolf Gardberg, ung gymnasist och son till en fabrikör, och Allan Wallenius som var ung bibliotekarie. De arbetade tillsammans på Åbo stadsbibliotek och trivdes bra med varandra. Men samma höst gick Carl-Rudolf med i skyddskåren och Allan gick med i Åbo revolutionära kommitté som gjorde upp planer för uppror. När kriget bröt ut 1918 stod de på olika sidor.

Jag har skrivit Över branten – Bröder i krig 1917-1918 tillsammans med Anders Gardberg och Aapo Roselius. Boken bygger på dagböcker, brev och tidningsreportage från inbördeskriget och tiden före och efter kriget. Den kombinerar huvudpersornas upplevelser med en inblick i större historiska skeenden. Carl-Rudolf och hans bröder John och Gustav var elever i Svenska lyceum (gymnasiet) i Åbo och de drog ut i krig på den vita sidan 1918. Allan Wallenius arbetade för de röda i Åbo och Finland medan hans bror Paul stred på den vita sidan som jägarkapten.

Jag är politices magister och redaktör vid Svenska Yle. Jag arbetar som undersökande journalist och har gjort flera radiodokumentärer om åren 1917 ‑1918.

Mitä teen vierailulla?

Jag berättar fritt och visar bilder. I Över branten finns 107 fina fotografier och efter att boken blev färdig har jag forskat vidare i Allan Wallenius och hans hustru Alice Wallenius (född Rosenblad).

Jag kan fokusera närmare till exempel på vad som hände i gymnasieklasserna i Åbo när inbördeskriget bröt ut, eller på vad som hände på Åland vintern 1918 när ryska, röda och vita trupper drabbade samman och svenska trupperanlände för att avväpna dem. Eller hur Allan och Alice levde vidare i exil efter inbördeskriget, som flyktingar och övertygade kommunister i Sverige och i Sovjetryssland.

Tuotanto

Över branten - Bröder i krig 1917-1918. PQR-kultur 2018.

Antologin Utan - Om barnlöshet och utanförskap år 2011.
http://litteratur.sets.fi/bok/utan/

En bok om Nederländerna:
Gardberg, Annvi & Kolbe, Laura & Saukkonen, Pasi: Alankomaat - pieni suuri maa. Edita, Helsinki 1997.