Mia Franck

 Mia Franck Lataa painokelpoinen kuva

© Robert Seger / Schildts & Söderströms

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet
Haastattelut / juonnot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Jag är författare, skrivkursledare och har doktorerat i litteraturvetenskap, helst talar och skriver jag om det mänskliga och monstruösa.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Jag skriver framför allt prosa och har i mina romaner skrivit om ämnen som vad är mänskligt och monstruöst. Ett väsentligt drag i mina berättelser handlar om tystnadens betydelse, hur vi talar om något och hur vi tiger om vissa saker. Vem får höras och vem tystas? I mina framträdanden har hållit föredrag för universitet, pensionärsföreningar, högstadier, gymnasier m.fl. När det gäller unga människor föredrar jag att prata inför en mindre grupp, en klass, eftersom jag tycker att dialogen blir mest givande på det viset. För grupper som bjuder in mig är det ingen större skillnad på om de är få eller många. Det jag talar om har alltid utgått från vem jag ska tala inför, samt vilken roman som är aktuell.

Min senaste roman handlar om finska krigsbarn och före det har jag skrivit en trilogi i fantasy. Dessutom har jag skrivit noveller och en del estradlyrik. Jag har också skrivit en doktorsavhandling i litteratur.

Mitä teen vierailulla?

Jag är förutom författare också skrivkursledare vilket betyder att jag talar både om mitt eget skrivande och leder gärna skrivverkstäder om så önskas.

Jag kan uppträda med föredrag eller bli intervjuad. Eftersom jag har en bakgrund som forskare vid universitet har jag hållit en hel del föredrag och längden varierar från cirka 10 minuter till 90 minuters lektioner.

Det jag talar om är litteratur, fokus på mitt eget skrivande men gärna med ekon från andras berättelser för litteratur finns i ett sammanhang, både litterärt och samhälleligt. Jag tror på att göra litteratur relevant också för att det berättar något om oss som människor. Konkret talar jag alltså om att skriva historiskt, vad man måste kunna, om hur jag granskar det mänskliga, när blir människor monster, vad tystnadstaktiker i berättandet betyder.

Tuotanto

Bl.a.:
Bombträdgården, 2018, Förlaget
Pommipuutarha, 2018, Teos
Förlåt det var inte meningen, 2019, En liten bok

Martrådar, 2013, Schildts & Söderströms
Maraminne, 2014, Schildts & Söderströms
Marlek, 2015, Schildts & Söderströms

Se linken: