Gustav Björkstrand

 Gustav Björkstrand Lataa painokelpoinen kuva

© Schildts & Söderströms

Åbo

Kirjailijavierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Jag har alltid försökt välja ämnen som är relevanta i den aktuella diskussionen också fastän de har varit historiskt inriktade. Jag har lätt för att formulera mig och tycker om att skriva. Jag har rört mig över ett brett spektrum av ämnen fastän min vetenskapliga sakkunskap närmast ligger inom kyrko- och religionskunskapen och historien. Jag har mest skrivit facklitteratur om den finlandssvenska religöst liv, Borgå stift, våra väckelserörelser, biografier om Johannes Nyström, Maria Åkerblom och nu senast om vår första ärkebiskop Jacob Tengström (utkommer under år 2012, men är färdig i manuskript), men också om den finlandssvenska folkhögskolan, religionspedagogik och utbildningsfrågor mer allmänt, inte minst svensk och nationell och nordisk högskol- och forskningpolitik.

Mitä teen vierailulla?

Det vanliga är att jag håller föreläsningar och deltar därefter i samtalet och besvarar frågor. Jag är van att arbeta både ensam och med intervjuare. Jag deltar också gärna i paneldebatter. Jag arbetar närmast på tre språk: svenska, finska och engelska.

Den senaste tiden har jag talat om Åkerblom och Tengström, men också om aktuella etiska frågor: eutanasi, stamcellsforskning, genetiskt modifierade produkter och om forsknings- och utbildningspolitik.

Tuotanto

Jacob Tengström – Universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare, Svenska litteratursällskapets 2012
Maria Åkerblom –Sändebudet med makt över liv och död, Schildts Förlags 2011
Framtidens folkkyrka, Fontana media 2008
NORIA, Vitbok om nordisk forskning och innovationIdentitet och framtid. Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet, 2003
Kyrkligt liv i Finland, Fontana media 1993
Den finlandssvenska folkhögskolan och allmogemobiliseringen, 1980