Vierailuun valmistautuminen

Siri Kolu, kuva Otava/Katja Lösönen


MUISTILISTA KOULUILLE, OPETTAJILLE JA RYHMÄNVETÄJILLE
Oletko tilannut virtuaalivierailun? Lue siihen erilliset ohjeet täältä.
1) Valmistele luokka
Kirjailijavierailu on tiheää laatuaikaa kirjailijan ja oppilaiden välillä.
Luokan saama kokemus kirjailijavierailusta voi vaikuttaa oppilaissa yhden oppitunnin, päivän, viikon tai koko vuoden. Mitä paremmin ryhmä on valmistautunut kirjailijavierailuun, sitä paremmin yhteinen aika kirjailijan ja ryhmän välillä tulee käytettyä.
Kirjailijavierailuun voi valmistautua monella tavalla, kirjailija- tai teemalähtöisesti. Luokka voi esimerkiksi
– tutkia kirjailijan tuotantoa tai jotain tiettyä teosta
– lukea kirjaa ääneen
– valmistaa kysymyksiä kirjailijalle
– tutkia elämäkertatietoja
– yksi oppilas tai pieni ryhmä voi lukea kirjan ja esitellä sen muille.
Teemalähtöisessä työskentelyssä voidaan
– lukea tai tutkia kirjojen teemaan liittyviä asioita
– keskustella tai kirjoittaa aiheesta vapaita tekstejä tai mielipidekirjoituksia.
Ennakoiva työskentely liittää kirjailijavierailun yhdeksi ääneksi jo alkaneeseen keskusteluun.
Tilaa luokkatyöskentelyyn voi varata myös kirjailijavierailun jälkeen.
Ennakoiva työ ei ole vain luokan kirjallisuusaiheista toimintaa. Se johdattaa oppilaita kohti samaa tilaa ja maailmaa, josta kirjailija tulee. Tämä tuttuus ja samuus madaltaa oppilaiden kynnystä kysyä, haastaa ja kohdata.
Kirjailija kohtaa ryhmän vain hetken.
Opettajalla on täysi oikeus maksimoida tämän kohtaamisen säteilyvaikutus.
2) Rauhoita tila
Kirjailija puhuu teoksistaan, mutta myös kirjoittamisesta. Kirjoittamisesta puhuminen on iholle tulevaa. Siinä virittyvä kohtaaminen on intiimi. Kirjailija tarvitsee harvoin hienoa puhujanpönttöjä tai arkkitehdin suunnittelemaa juhlatilaa.
Jokaisella koululla on omat tilarealiteettinsa, mutta kannattaa etsiä tila, jossa ei ole läpikulkua, rinnakkaistapahtumia tai hälyä.
Tilan valinnassa kannattaa ajatella oppilaita: minkäkokoisessa tilassa huolien,
kysymysten, omien unelmien esittäminen olisi mahdollista. Yhden pienen, mutta oppilaalle tärkeän kysymyksen esittäminen ja vastauksen kuuleminen voi muuttaa oppilaan loppuelämän.
Tilaratkaisulla puolustat syvän ja aidon kohtaamisen mahdollisuutta.
3) Kakkosopeta!
Kirjailija on kirjailijantyönsä, kirjoittamisen ja kirjojensa teeman ammattilainen.
Opettaja on opetusryhmänsä ammattilainen. Tämän vuoksi kirjailijavierailu on yhteistyötä.
Erityisen paljon kakkosopettamista tarvitaan silloin, jos kirjan maailmaan liittyviä asioita on tapahtunut luokassa tai jonkun oppilaan elämässä. Tällöin opettajan vastaantulo on kirjailijalle arvokasta: mitä enemmän avaintietoa saamme oppilaista, jotka kohtaamme, sitä paremmin voimme heidät räätälöiden kohdata.
4) Luota!
Tämä kohta on edellisen kohdan pari.
Luota kanssakäymiseen. Luota luovaan prosessiin, joka haastaa ja tempaa mukaansa toisella tavalla kuin perusoppitunti. Melkein aina eniten varoitellut kauhukakaraluokat ovat niitä, joille kirjailijavierailu on antoisin tai tarpeellisin – ja kiinnostavin myös kirjailijalle.
Nuoret haastavat.
Lapset voivat kysyä vaikeita tai noloja tai järkyttävän itsestäänselvyyksiä.
Se on heidän tapansa tulla kohtaamiseen, ja kirjailijat selviävät siitä varmasti.
5) Innostu, innosta!
Kirjailijavierailun aikana oppilaat näkevät myös opettajan toisin silmin.
Kirjallisuuden opettaminen on aina arvo-opettamista, ja kirjailijavierailu on tästä vain pieni tihentymä. Saa innostua! Saa haastaa! Saa kysyä!
Kirjan ja kirjoittamisen äärellä saamme kaikki olla yhtä hämmästyneitä ja auki.
Kirjallisuuskentällä sosiaalinen media, erilaiset verkostot ja yhteisöt ovat arkea. Niissä liikkuu kirjailijoita ja kirjan rakastajia. Monen kirjailijan kanssa pääsee kontaktiin myös kirjailijavierailujen jälkeen.
Kysy lisää. Verkotu. Haasta. Rakasta kirjallisuutta esimerkein.
Siksi myös viimeinen ohje.
KIRJAILIJAVIERAILUN JÄLKEEN JA AINA:
Tee kirjasta lähiesine luokassa.
Tuo luokkaan monenlaisia kirjoja, sellaisia kirjoja, joihin voi omin päin tutustua.
Tee matkasta kirjaan mahdollisimman lyhyt.
On meistä kiinni, miten paljon kirjat ja niistä puhuminen on arjessamme.
Siri Kolu
kirjailija, draamakouluttaja