Världens kortaste bok -verkstad

 Världens kortaste bok -verkstad Ladda en bild som kan publiceras

Verkstäder

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Högstadium , Lågstadium

Beskrivning

Under verkstaden presenterar jag hur man på ett enkelt sätt kan skriva en bok. Boken består av pärm, baksida och fyra till fem sidor text. Det är fritt fram att själv bestämma vad man vill skriva om, men inför varje ny sida får eleverna anvisningar om hur berättelsen ska utveckla sig. Om det är trögt med idéer har jag olika trick för att få fart på fantasin. Uppgiften går att nivåanpassa och fungerar för hela grundskolan.Tid: 2×45 minuter ifall eleverna ska hinna läsa upp sina berättelser för varandra, 1×45 minuter om läraren kan tänka sig att jobba vidare med uppgiften senare.Antal elever: max 18 stycken

Ledare: Malin Klingenberg