Tuomas Timonen

 Tuomas Timonen Ladda en bild som kan publiceras

© Heini Lehväslaiho, Teos

Helsinki

Författarbesök
Föreläsningar
Verkstäder

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Beskrivning

Kirjallinen tuotantoni perustuu näytelmille ja runokokoelmille. Niiden lisäksi olen kirjoittanut kuunnelmia ja taidetta ja yhteiskuntaa koskevia esseitä. Esiinnyn verrattain paljon ja yhdistän mielelläni tekstieni luentaan elektroniikkaa ynnä muuta puhe-/puhujaäänen käsittelyä. Tätä runon esittämisen kehitys- tai tuhoamistyötä olen päässyt harjoittamaan parhaiten runokollektiivissa “black mödernism”, johon kuuluvat lisäkseni runoilijat Matti Kangaskoski ja Eino Santanen.