Päivi Storgård

 Päivi Storgård Ladda en bild som kan publiceras

© Helen Korpak / Kustantamo S&S

Ruotsinpyhtää

Författarbesök
Föreläsningar
Verkstäder

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Gymnasium/yrkesskola , Högstadium

Beskrivning

Olen toimittaja ja kirjailija, joka tuntee hyvin itsenäisen Suomen presidenttien puolisoiden tarinat ja henkilöhistorian. Hiljattain ilmestyneessä kirjassani ”Olet valaissut minun tietäni – presidenttien puolisot” kuvataan suomalaisten historiaa erityisesti naisten näkökulmasta. Olen vieraillut kirjamessuilla, kirjakaupoissa, kouluissa, televisiossa, radiossa ja juhlatilaisuuksissa kertomassa teoksesta ja pitämässä myös juhlapuheita aiheesta.

Ensimmäinen kirjani ”Keinulaudalla” käsittelee mielenterveyttä, sen menettämistä ja löytämistä uudelleen. Psyykkinen sairaus on yhä monesti tabu. Haluan tehdä siitä kertomisesta helpompaa ja luoda toivoa sekä sairastaville että läheisille. Monesti minua pyytävät puhumaan myös terveysalan ammattilaiset. Olen kiertänyt kertomassa aiheesta kymmenissä eri tilaisuuksissa.

Vad jag gör under besöken

Henkilöhistoria on hauskaa! Luennoin Suomen presidenttien puolisoista ja heidän elämästään sekä kerron, miten henkilöhistoriaa tutkitaan ja kirjoitetaan.
Koulujen työpajoissa ohjaan historian tai äidinkielen opintokokonaisuuksissa oppilaita etsimään lähteitä, tarkastelemaan niitä kriittiseksi, yhdistelemään ja tekemään henkilöhistoriaa eläväksi.
Presidenttien puolisot voivat esiintyä työpajoissa myös roolipelinä, jolloin ryhmät tekevät eläväksi kunkin presidenttikauden tapahtumia.

Luennoin mielenterveyden ja -sairauden maailmasta oman elämäntarinani kautta. Kerron videoiden avulla, miten mediassa suhtaudutaan mielenterveyden kysymyksiin ja kuinka se meihin vaikuttaa. Annan esimerrkejä siitä, miten mielenterveyden häiriöistä kärsivää ja hänen läheisiään voidaan auttaa.

Produktion

Keinulaudalla, Kustantamo S&S, 2013
Olet valaissut minun tietäni - Presidenttien puolisot, Kustantamo S&S, 2017